Padlet as a Daily Tool for Cooperation

Kom og vær med i et overskueligt forløb; et online-begynderkursus, kombineret med kort nordisk skolesamarbejde, hvor eTwinning er vores fælles platform. Sproget er vores eget.

Først et kort lærerkursus for nye eller relativt uerfarne eTwinning-lærere og dernæst nordisk samarbejde i projekter med eleverne hjemme på skolerne.

Det samlede projekt handler om at styrke skolernes arbejde med det nordiske sprog som kommunikation og den nordiske kultur – både som del af læreplan og som del af vores fælles kulturarv.

Dette korte kursustilbud er starten på et skolesamarbejde med mindst to andre nordiske klasser i et fælles nordisk projekt. Indholdet og længden bestemmer du i samarbejde med dit team, men kurset sørger for, at I bliver introduceret for hinanden, og der bliver dannet teams på tværs af de nordiske lande i forhold til fag og klassetrin.

Målet er at holde fast i, at vi i Norden har et fælles sprog, og selvom der er forskelle, kan vi godt forstå hinanden og kommunikere med hinanden og lave sjove forløb sammen på tværs af landeskel.

Opslagstavle

I kurset vil du blive introduceret for et online-samarbejdsværktøj: Padlet – der egentlig kun er en fælles opslagstavle deltagerne kan dele. Padlet egner sig til fælles brainstorm og fælles videndeling. Samtidig er Padlet enkelt og nemt tilgængeligt for både lærere og elever, og så kan det bruges direkte i projektrummet TwinSpace.

Kurset strækker sig over to uger, og du vil ud over at lære de andre at kende – også kunne finde links til idéer og materialer til nordiske aktiviteter.

Modulet er produceret af eTwinning-ambassadører fra fire nordiske lande:  Annie Bergh (SE), Karl Malbert (SE), Tine Jespersen (DK), Siw Kyrkslätt (FI, Åland), Louise Rennemo (NO) og Björn Broberg (SE). 

Tilmeldingsperiode: 13.11.-21.11 2016. Og learning-eventen starter umiddelbart efter fristen.

Kursus/leaning event periode: 20.11.-04.12 2016

Bemærk: Du skal i forvejen være registreret med en lærerprofil, da tilmeldingen sker via indlogning på eTwinning Live.

screenshot af padlet