Pulje til åben skole - lokale samarbejder og national videndeling

Der kan nu ansøges om midler fra puljen til lokale samarbejder og national videndeling.

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har åbnet for ansøgninger til puljen til Åben skole - lokale samarbejder og national videndeling.

Hvem kan søge?

Kommuner.

Formål

Formålet er at understøtte arbejdet med den åbne skole for derigennem at styrke elevernes læring og trivsel samt at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Der kan søges om støtte til kommunale udviklingsprojekter, dvs. kommuner kan søge på vegne af skoler og samarbejdsparter. I den konkrete ansøgning skal alle parter være repræsenteret, herunder kommune, skole(-r) og lokale aktører, og det skal beskrives, hvordan og med hvilken faglighed disse bidrager til gennemførelsen af projektet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til udviklingsprojekter som løber frem til 2018 med henblik på udvikling og etablering af lokale samarbejdsaktiviteter mellem skolen og lokale, herunder bl.a. kulturelle, aktører i hele landet.

Udviklingsprojekterne skal dels sætte fokus på de mange fordele og muligheder, der er ved samarbejder med lokale aktører i regi af åben skole, og dels sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der både inspirerer til at igangsætte nye samarbejder og forholder sig til håndteringen af udfordringer i forbindelse med etablering og gennemførelse af åben skole samarbejde.

Resultaterne og erfaringerne fra projekter videndeles, og de tilskudsmodtagende projekter forpligtes til at varetage videndeling om erfaringer fra projektet ved bl.a. at bidrage til den nationale vidensopsamling.  Tilskudsmodtagerne forpligter sig samtidig til at være repræsenteret ved et årligt åben skole arrangement,  som de to ministerier afholder, hvor udvalgte projekter præsenterer deres arbejde med henblik på videndeling med øvrige kommuner, skoler og aktører fra kultur- og foreningslivet.

Inden for formålet kan der søges støtte til udvikling og etablering af samarbejder mellem folkeskoler og lokalsamfundets aktører og kapacitetsopbyggende projekter, herunder midler til eksempelvis:

  • Kompetenceudvikling (af skoler, kommuner eller lokale aktører)
  • Frikøb af medarbejdere til udviklingsaktiviteter
  • Formidlingsaktiviteter i relation til projektet
  • Indkøb af konsulentydelser og forskerstøtte til gennemførsel af udviklingsprojekterne

Der kan ikke søges støtte til:

  • Studieture
  • Bygninger og udstyr
  • Transport
  • Drift af projektet
  • Uspecificerede projektomkostninger
  • Udgifter til teknisk udvikling af digitale platforme