Pulje til at styrke inkluderende læringsmiljøer

Kommuner og skoler med udfordringer i indsatsen for øget inklusion af børn med særlige behov får nu igen mulighed for at søge ekstra støtte.

Puljen giver mulighed for at yde en indsats for lærere og pædagoger, der har de største udfordringer i forbindelse med undervisningen af elever med særlige behov. Lærere og pædagoger kan få rådgivning og sparring fra lærere og pædagoger i specialskoler og specialklasser til at etablere et inkluderende læringsmiljø samt støtte til at håndtere specifikke problemer og udfordringer i forhold til elevers læring og trivsel. Puljen kan dække udgifter til frikøb af specialpædagogiske lærerressourcer, for eksempel lærere i specialskoler og specialklasser eller andre ressourcepersoner, til at rådgive og sparre om den pædagogiske indsats for at styrke undervisningen og udvikle et inkluderende læringsmiljø.

Se også materialet med inspiration til flerfagligt samarbejde om inklusion her på EMU. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet inspirationsmaterialet.