Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 2016

Oktober 2016 er der offentliggjort en række rapporten, der giver en status for folkeskolereformen cirka 2 år efter reformens implementering. Andreas Rasch-Christensen fortæller i kort videoklip om resultater fra rapporterne.

Andreas Rasch-Christensen om resultaterne fra rapporterne (7:38)


Forskningschef hos VIA UC, Andreas Rasch-Christensen, beskriver udvalgte resultater fra rapporterne i videoen ovenfor.

Om rapporterne

Rapporterne analyserer og beskriver bl.a. kommuners og skolers samarbejde og styring, skoleledelse, skolebestyrelsernes arbejde, læreres og pædagogers beskrivelse af skoledagen og elevernes oplevelse af skoledagen.

Rapporterne er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) samt EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). 

Læs notat, der beskriver udvalgte resultater fra rapporterne

Oversigt over alle rapporter fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet