Sæt fokus på karrierelæring

Bliv motiveret til at sætte fokus på karrierelæring ved at se en video med erfaringer: De unge mennesker bliver nærmest lykkelige for, at nogen hjælper dem i deres valg.
Karrieremuligheder i en virkomhed
Hvilken vej skal man gå?

Videoen ligger som den første på denne side, hvor du også kan læse om hovedpointerne fra et forskningsprojekt. Forskerne har fulgt tre gymnasier, som systematisk har arbejdet med elevernes afklaringsproces.

En hurtig og virksom vej er at begynde med at fortælle eleverne om ens egen valgproces hen imod at stå, hvor man står.

På samme måde beder man ved ethvert virksomhedsbesøg og ved ethvert foredrag dem, man møder, om at redegøre for deres karrierevej.

Eleverne vil her se, at vejen sjældent er snorlige, og at man ofte har måttet vælge om undervejs. Alene denne indsigt er guld værd for de unge. De står nemlig ofte og anklager sig selv, fordi de ikke er i stand til at vælge.