Sæt skolen i spil - konferencer

Sæt skolen i spil projektet, der søger at fremme social og faglig inklusion gennem brug af computerspil og spilmekanikker, afsluttes nu med to formidlingskonferencer. De to Sæt skolen i spil konferencer afholdes d. 10. august i København og d. 15. august i Aalborg.

  


Børn der spiller

Sæt skolen i spil projektet er et større forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Egmont Fonden (2015-2017), der handler om at at fremme social og faglig inklusion i dansk og matematik (3.-6. klasse) gennem brug af computerspil og spilmekanikker i undervisningen.