Samarbejd og del

På SIP 4 – Skoleudvikling I Praksis-kurset, der blev afholdt over hele landet i november - var fokus på, hvordan skolerne kan blive endnu bedre til at koble teori og praksis i undervisningen - især ved at dele gode idéer med hinanden.
SIP4

I kursusrækken, der blev skudt i gang i januar 2015, blev fjerde og sidste kursusdag, SIP 4, afholdt over hele landet i løbet af november måned. Formålet på SIP 4 var at give input og sparring til arbejdet med at koble teori og praksis på grund- og hovedforløbene på erhvervsuddannelserne, blandt andet gennem oplæg og samarbejde på tværs af erhvervsskolerne.

Deltagerne var undervisere, ledelse og andre ressourcepersoner fra erhvervsuddannelser, alle med interesse i at implementere den nye reform bedst muligt på skolerne. 

Hjælp til udviklingsarbejdet

Undervisningsministeriet iværksatte i januar 2015 et kursusforløb for at hjælpe erhvervsskolerne i gang med at implementere reformen på bedst mulig vis.

Kursusforløbet, der omhandlede skoleudvikling i praksis (SIP), har været delt op i fire kurser, der hver har haft fokus på forskellige hovedemner.

Formålet med kurserne har været, at undervisere og andre folk med tilknytning til erhvervsuddannelser i hele landet har haft mulighed for at mødes og få inspiration – dels fra oplægsholdere og dels fra hinanden.

 

Helle Olesen, udviklingschef på SOPU i København, har fundet det relevant at deltage i SIP-forløbene. Hendes skole har haft mulighed for at sende op til 16 personer af sted, hver gang der har været kursus, og har fordelt pladserne mellem de medarbejdere, hvor det gav mening.

”Vi har deltaget med repræsentanter fra ledelsen og uddannelsesvejledningen samt pædagogiske koordinatorer, undervisere og udviklingsmedarbejdere på de forskellige kurser. Det har ikke været helt det samme hold, der har været af sted hver gang. Vi har tilpasset lidt i forhold til emnerne, relevansen samt muligheden for at deltage på dagen,” fortæller hun.

På SOPU har de, ud over at deltage i kurserne, også brugt nogle af de tilknyttede vodcasts fra emu.dk i deres udviklingsarbejde, så helt konkret har de gjort brug af indholdet i SIP-forløbene.

Man behøver ikke opfinde alting selv

Netop det at få noget, der kan bruges i hverdagen, med sig hjem på skolerne, fornemmer Lisbeth Mulvad - én af de læringskonsulenter, der har været med på SIP 4 – tydeligt, at mange af deltagerne har haft som udbytte af kurset, og det var også meningen.

”Det er intentionen, at deltagerne kommer hjem med ideer til og en konkret plan for, hvordan de kan kvalificere deres arbejde med at koble teori og praksis - og det skulle gerne kunne mærkes af eleverne, så det ikke er dem, der skal binde teorien og praksis sammen.  Jeg håber også at deltagerne fornemmer, at der sker meget ude på skolerne, og at der faktisk er noget, de kan blive klogere på ved at høre om andre skolers initiativer. At man ikke behøver at opfinde alting selv, men kan bruge andres ideer,” fortæller Lisbeth Mulvad. 

Fælles, workshop og egne projekter

Kursusdagen på SIP 4 var delt op i både fælles oplæg fra Jens Andersen fra Act2learn, oplæg i workshops med undertitlerne Praksis i undervisningen, Styrke vekselvirkningen mellem skole og praktik, og Sikring af undervisernes kompetenceudvikling, samt mulighed for at arbejde i skolegrupperne. Her kunne kollegaerne fra den enkelte skole arbejde med egne eksempler til eftermiddagens afsluttende aktivitet – markedspladsen.

Stjæl med stolthed

SIP4

På markedspladsen, der rundede eftermiddagen af, kunne skolerne præsentere deres bud på, hvordan man enten kunne videreudvikle eller arbejde med en udfordring inden for dagens tema. Præsentationen foregik ved, at skolerne udfyldte plancher, der var hængt op på en ”markedsplads”, som man så kunne bevæge sig rundt på. Her kunne man lytte, se eksempler på gode løsninger, og så blev man endda opfordret til at stjæle med arme og ben, hvilket der blev gjort flittigt brug af. 

 

Tal sammen

SIP4

Dagen igennem kom det flere gange frem – både under oplæg og workhops – at kommunikation, information og samarbejde er vigtigt.

Og også blandt plancherne var der på kursusdagen i København flere eksempler på, at især det at involvere både eleven, underviser og praktikstedet i samtaler før, under og efter praktikforløbene var vigtigt for, at alle skulle få mest ud af både praktik og undervisning. 

  

Emnerne der arbejdes med vil være tæt knyttet til EUD- reformens fire klare mål:

  • flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. – eller 10. Klasse
  •  flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  • erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

  • tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Fortsat mulighed for sparring

Selvom SIP-kurserne er afsluttet i november 2015, vil der stadig være mulighed for at få gode råd og sparring.

Læringskonsulenterne kan blandt andet arrangere temadage eller temaforløb ud fra emner, der er knyttet til EUD-reformens fire klare mål, samt tilbyde tilpassede vejledningsforløb ude på skolerne.

 

Nyttige links 

EMU.dk - Vodcasts, oplægsholdernes præsentationer mv. fra SIP-kurserne.

uvm.dk - Læringskonsulenternes kalender over aktiviteter og arrangementer mv.