Samarbejde mellem special- og almenområdet om inkluderende læringsmiljøer

Stevns, Gribskov, Haderslev og Holbæk kommuner har arbejdet med at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler og få flere anbragte elever over i folkeskolen.

Se, hvordan partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner har sikret videndeling mellem specialområdet og almenområdet om faglighed og inklusion.Om filmen  

Filmen viser nogle af de umiddelbare fordele, som et partnerskab kan have for det enkelte barn, der rykker videre til almenområdet, for det undervisende personale, som er blevet skarpere på at opstille mål for eleverne, og for forvaltningerne, som oplever, at partnerskaberne har givet menneskelige og faglige fordele – og at de kommunale ressourcer bliver anvendt mere hensigtsmæssigt.

 

Mere om parnerskaber

Partnerskaberne er faciliteret af læringskonsulenterne på grundskoleområdet.

EMU har vi samlet videoer og erfaringer om partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner. Derudover er der gode råd og værktøjer, hvis I som skole eller kommune selv vil organisere partnerskaber.