Temadag - Hvem kan erhvervsskolerne samarbejde med for at rekruttere flere elever?

Torsdag d. 27. april fra kl. 9.00 til 16.00 på Tietgen Skolen, Odense
Konferencedeltagere

Eud Læringskonsulenterne inviterer på vegne af Undervisningsministeriet til en temadag om erhvervsskolernes muligheder for, gennem partnerskaber, at tiltrække flere elever direkte fra grundskolen.

Temadagen vil belyse, hvordan konkrete handlinger og aktiviteter ud fra et formaliseret samarbejde mellem eud, UU, grundskole og jobcentre, kan være med til at skabe uddannelsesramper, som kan øge tilliden og tiltrækningen til erhvervsuddannelserne hos grundskolens elever.

Dagen byder på oplæg fra forskning og praksis samt diskussioner om nytænkning og erfaringer, der kan give den enkelte skole konkrete idéer til arbejdet med at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne hos grundskolens elever.

Temadagen retter sig primært mod ledere, undervisere og studievejledere fra erhvervsskolerne.

Sidste tilmeldingsfrist: d. 10. april 2017

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på temadagen.

Pladserne tildeles efter først-til-mølle princip. 

Deltagelse er gratis.

Dato og sted

Tilmelding

Torsdag den 27. april 2017 fra kl. 9.00 til 16.00

Tietgen Skolen

Lerchesgade 29, 5000 Odense C.

(Bygning K, Indgang K, Lokale K0.18)

Klik her