Trivselsmåling – Sådan kan I bruge målingens resultater

Den nationale trivselsmåling slutter d. 31.03.16.

Herefter begynder en vigtig opgave, hvor resultaterne skal omsættes til praksis, så de kan have en positiv indvirkning på elevernes trivsel.

På emu.dk ligger der vejledning til, hvordan forvaltning, skoleledelse og lærere og pædagoger og elevråd kan arbejde med resultaterne fra trivselsmålingen.

Vejledningen indeholder inspiration og værktøjer til, hvordan skoler og kommuner kan vurdere og omsætte resultaterne til handling.

I vejledningen til lærere og pædagoger findes desuden beskrivelser af 24 eksempler på, hvordan man på landets skoler har arbejdet med at fremme elevtrivsel. Disse kan bruges til inspiration til arbejdet for bedre elevtrivslen. Eksemplerne er inddelt i kategorierne:


• Social trivsel
• Faglig trivsel
• Støtte og inspiration
• Ro og orden


Vejledningen findes her:

Lærere og pædagoger 

Skoleledelse

Forvaltning

Elevråd