Nyheder: Grundskole

Elev

10 gode forældreråd i forbindelse med skolestart

16. august 2017 - 10:03
Hvad er vigtigt for barnet, hvad skal det lære i børnehaveklassen, og hvordan kan man som forældre støtte sit barn med skolelivet?
Bevægelse i skolen

Bevægelse på tværs - netværkskonference

10. august 2017 - 09:25
Der afholdes netværkskonference om bevægelse den 13. september 2017. Konferencen afholdes af Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden. Konferencen giver inspiration til, hvordan man lokalt kan sætte fokus på bevægelse.
Undervisningsministeriets logo

Mål og læseplaner til forsøgsvalgfag i teknologiforståelse og spansk

7. august 2017 - 12:59
Undervisningsministeriet har udarbejdet mål og læseplan til brug for forsøg med valgfag i folkeskolen i teknologiforståelse (etårigt) og spansk (treårigt).
Børnerettighedsdagen 2017
© Red Barnet

Børnerettighedsdagen 2017

3. august 2017 - 13:45
Vil jeres skole sætte fokus på vilkårene for børn på flugt mandag den 20. november 2017 sammen med Red Barnet? Børnerettighedsdagen markerer jubilæet for FN’s børnekonvention, og i år sætter Red Barnet fokus på flygtningebørns rettigheder med nye undervisningsmaterialer til alle trin i folkeskolen.
Glade børngynger

Forældrecafé for forældre til nyankomne elever - inspiration

28. juni 2017 - 22:07
Hver torsdag eftermiddag holder Sølystskolen i Silkeborg Kommune forældrecafé for forældre til nyankomne elever. Forældrecaféen foregår i skolens SFO og ledes af en lærer fra skolens modtagelsesklasse, som mange forældre kender.
Sproglig udvikling

Nyt inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene

23. juni 2017 - 09:36
Undervisningsministeriet har fået udarbejdet et inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene. Succes i skolen handler i høj grad om at kunne sproget i de forskellige fag. Det kræver, at læreren har fokus på sit fags sprog.
modtageundervisning
© Tingbjerg SFO

Nyt materiale skal hjælpe skoler og kommuner med nyankomne tosprogede elever

21. juni 2017 - 09:33
Nyt inspirationsmateriale formidler både viden om og praktiske erfaringer med modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever. Materialet skal hjælpe skoler og kommuner med at sikre den første integration af eleverne.
Elever til afgangsprøve

Nyt turboforløb for fagligt udfordrede elever

19. juni 2017 - 14:21
Kommuner og folkeskoler kan nu melde sig til at afprøve turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i skoleåret 2017/2018.
Børn der spiller
© Aalborg University

Sæt skolen i spil - konferencer

12. juni 2017 - 11:49
Sæt skolen i spil projektet, der søger at fremme social og faglig inklusion gennem brug af computerspil og spilmekanikker, afsluttes nu med to formidlingskonferencer. De to Sæt skolen i spil konferencer afholdes d. 10. august i København og d. 15. august i Aalborg.
Købehavns kommune
© Købehavns kommune

Nyt undervisningsmateriale styrker den unge, digitale borger

9. juni 2017 - 14:20
Københavns Kommune har udviklet et nyt undervisningsmateriale, der skal hjælpe unge i bl.a. udskolingen med at navigere i forhold til det offentlige digitale Danmark. Unge får en række nye muligheder og forpligtelser, når de bliver 15, men mange mangler digital dannelse for at kunne begå sig på egen hånd. Materialet er udviklet til brug i 9. klasse og 10. klasse, men kan også bruges på bl.a. ungdomsuddannelserne.