Nyheder: Udvalgte udviklingsprojekter

Jay Sentino i Newz Beat efter at det er færdigredigeret
© Amalie Vilslev Juelsgaard og Benjamin Mørch

Danidas Verdensfilm fra 2015

9. maj 2016 - 11:51
Du har mulighed for at inddrage Danidas ti nye verdensfilm fra 2015 i din undervisning. Dokumentarfilmene er på hver sin måde et unikt kulturmøde. Filmperlerne varer 8-12 minutter, og de er produceret af unge filmmagere, som har modtaget Danidas Billedlegat.
Dansk Arkitektur Center
© Dansk Arkitektur Center

Undervisning i COP21, bæredygtighed og innovation

8. maj 2015 - 12:58
Undervisningsministeriet, Grønt Flag Grøn Skole, Dansk Arkitektur Center, Naturvidenskabernes Hus og NTS-Centret inviterer til en inspirationsdag for undervisere på ungdomsuddannelser i hele Danmark.
Friluftspolitik

Danmarks første nationale friluftspolitik er klar

29. april 2015 - 12:51
Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer Danmarks første nationale friluftspolitik.
Fra Købehavns Skolehavers hjemmeside
© Københavns Skolehaver

Københavns Skolehaver er en kæmpesucces

19. marts 2015 - 21:17
Københavns Skolehaver tilbyder skolerne en række vinterskoleforløb og sommerskoleforløb. I 2015 er der dog ingen mulighed for yderligere tilmeldinger - alle forløb er bookede.
Logo fra Det er bedst når alle er her

Forældreopbakning og lærersamarbejde har betydning for fravær

14. august 2014 - 11:25
Som opfølgning på fraværskampagnen ”Det er bedst, når alle er her”, som blev gennemført i efteråret 2011-12, tildelte Undervisningsministeriet 7 mio. kr. til 20 forskellige fraværs- og frafaldsbekæmpende initiativer. Formålet med puljen var at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl. mulighed for at gennemføre målrettede fraværsbekæmpende indsatser. UC Syddanmark har foretaget en opsamling på de 20 projekter.
Testskole

Testskoler til Den nationale EUD-screeningstest er velkomne

28. april 2014 - 13:33
Den nationale EUD-screeningstest er klar til at få afprøvet de nye testopgaver på målgruppen. Skoler inviteres til at gennemføre en testpakke med en eller flere klasser. Testen finder sted i uge 17 og 18 (19. – 31. maj). Den tager ca. 1½ time at gennemføre, og består af 3 dele: Test i læseforståelse, Test i lytteforståelse, Test i skriftlig fremstilling.
YouGov's Momemtum-undersøgelse for KL
© KL

Selv de mindste børn er hoppet på den digitale bølge

19. februar 2014 - 11:34
Inden for hjemmets fire vægge bruger 9 ud af 10 børn under syv år digitale medier som tablets eller smartphones, viser ny Momentum-undersøgelse for KL.
dlf2014.jpg

Danmarks Læringsfestival

30. oktober 2013 - 09:11
Den 25. - 26. marts 2014 inviterer UNI•C og CFU Danmark til Danmarks Læringsfestival. Festivalen afløser Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde.