Nyheder: Viden og forskning

Billede af lærer og elev

Læreruddannedes mobilitet på arbejdsmarkedet

7. april 2017 - 10:30
En undersøgelse fra Epinion giver ny viden om, hvorfor læreruddannede vælger at arbejde i eller uden for folkeskolen og hvilke forhold forskellige typer af lærere lægger vægt på i deres arbejdsliv.
Forældreinvolvering
© Danish Clearinghouse for Educational Research

Involvering og samarbejde med forældrene styrker udsatte børns læring og trivsel

7. marts 2017 - 12:58
Læs den nye kortlægning af studier, der belyser hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde bidrager til at styrke socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skoler.
Pjeceforside
© SFI

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?

1. februar 2017 - 10:21
Læs SFI og KORAs nye ”Kort og klart” hæfte om de erfaringer skoler og kommuner har i deres arbejde med at implementere folkeskolereformen, og hvad der gør en forskel for elevernes læring og trivsel.
Lærer foran tavle
© Rambøll

Hvordan styrkes lærernes engagement og professionelle ansvar?

1. februar 2017 - 10:17
Læs det nye litteraturstudie fra Rambøll, der viser hvordan et fokus på lærernes undervisningspraksis, gode samarbejdspraksisser og undervisningsfokuseret ledelse kan fremme deres forståelse af egne evner og derved medvirke til at påvirke elevernes udbytte af undervisningen.
Elever
© Ulrik Jantzen

Nye rapporter sætter fokus på folkeskolereformen

20. januar 2017 - 17:56
Danmarks Evalueringsinstitut kaster i fire nye rapporter lys over folkeskolereformen. Læs rapporterne og se hovedkonklusionerne her.
Undervisningsministeriets logo

FIP-kurser forår 2017

18. januar 2017 - 09:21
Der indbydes til Faglig Udvikling i praksis (FIP-kurser) i alle fag i alle de fire gymnasiale uddannelser spredt ud over landet. Kurserne er planlagt til at finde sted i foråret 2017 og vil fokusere på at formidle og drøfte de nye læreplaner. Kurserne ledes af fagkonsulenterne.
Elever
© Ulrik Jantzen

Konference om specialundervisningstilbud i folkeskolen

19. december 2016 - 13:43
Torsdag den 12. januar 2017 afholdes konference om specialtilbud på VIA University College i Aarhus. Hovedformålet er at præsentere resultaterne fra den første afrapportering af undersøgelse af specialtilbud i folkeskolen efter reformen.
Elev
© Ulrik Jantzen

Viden og forskning samles på EMU

14. oktober 2016 - 13:33
Videns- og forskningspublikationer fra Ministeriet vil fremover være tilgængelige på EMU.
LAMAD1.jpg

Invitation til årsmøde matematik hhx

23. august 2016 - 11:29
Årsmødet foregår i år på Als fra torsdag den 6. oktober til fredag d. 7. oktober. Vi skal primært være på Business College Sy Mommark & Sønderborg Handelsskole, Mommarkvej 372, 6470 Sydals