Nyheder

AMU-kursist ved pc med hovedtelefon

Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer – vejledning for undervisere

Ordblinde og læsesvage kursister på AMU har ofte svært ved at få læst de undervisningsmaterialer op som skolen stiller til rådighed. Ny vejledning for undervisere giver gode råd til hvordan du kan gøre dine undervisningsmaterialer tilgængelige for alle kursister.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Hænder på tastatur

    Virker e-learning i AMU?

    E-learning sparer tid, men får kursisterne nu også det hele med? Og hvad med skolernes økonomi? Læs om e-learning inden for levnedsmiddelkurser i AMU.

  • AMU kursist i færd med at svejse

    National svejsekoordinator

    En national svejsekoordinator kan mere end at svejse. To skoler har udviklet uddannelsen i hver sin ende af landet - i Ålborg og på Fyn. Nye krav til byggeriet fører nemlig til øget efterspørgsel efter folk med de rette kompetencer.

Seneste moduler

Udtræk "Industrien" fra MPF

Tastatur med smiley

Temaer