Nyheder

AMU-kursist ved pc med hovedtelefon

Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer – vejledning for undervisere

Ordblinde og læsesvage kursister på AMU har ofte svært ved at få læst de undervisningsmaterialer op som skolen stiller til rådighed. Ny vejledning for undervisere giver gode råd til hvordan du kan gøre dine undervisningsmaterialer tilgængelige for alle kursister.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Social- og sundhedshjælpere på efteruddannelse

    Ny spændende analyse til voksenhandicap-området

    Analysen kortlægger dels medarbejdersammensætningen, udviklingen i antal ansatte samt stillingskategorier i forhold til AMU målgruppen. Dernæst belyses nye tendenser på området i 7 faglige fokus, som udkast til hvilke områder der med fordel kan tænkes i ny kompetenceudvikling.

Udtræk EPOS fra MPF

Tastatur med smiley

EPOS

Brug af lift i omsorgsarbejdet

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)

Link til efteruddannelsesudvalgets egen hjemmeside

Temaer