Nyheder

Fagretninger på tværs af hovedområder deltager i Demokratiets Dag
Torsdag den 1. december afholdte EUC Thisted i samarbejde med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) ”Demokratiets dag”. En dag, der skulle få erhvervsskoleeleverne til at tænke på og tage stilling til demokratiet og deres egen rolle heri.
Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Deltagere på SIP-EUD

  Læringskonsulenternes temadage

  Temadagene giver yderligere inspiration og uddybende perspektiver til skolernes arbejde med reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

 • Elever fra innovationsværkstedet Campus Bornholm

  Innovationsværksted

  På Campus Bornholm går skole og hobby op i en højere enhed. Her mødes elever på tværs af gymnasie- og erhvervsuddannelser for at arbejde med forskellige kreative projekter og dyrke deres talent. Alt sammen med hjælp fra hinanden og underviserne i en god og afslappet stemning.

 • Motion og bevægelse

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

Nyheder fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforce

FastholdelsesTaskforce er et satspuljeprojekt, som samarbejder med erhvervsskolerne om fastholdelse af udsatte unge. Klik ind og få inspiration til helhedorienteret undervisning, skolesamarbejde, modelskoler, pædagogiske værktøjer og reformen m.m.

Temaer