Redaktøren anbefaler

 • konditor.jpg

  Fag og fagretninger

  Her finder du information om fagretninger, grundfag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Derudover er der materiale om euv, herunder realkompetencevurdering og voksenpædagogik.

 • Deltagere på SIP-EUD

  Læringskonsulenternes temadage

  Temadagene giver yderligere inspiration og uddybende perspektiver til skolernes arbejde med reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser".

 • Motion og bevægelse

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

Seneste moduler

Tre overlappende pile i forskellige farver

Tillidsbaseret samspil og samskabelse

Denne case beskriver eksperimenter og erfaringer fra et kompetenceudviklingsprojekt, hvis formål var at udvikle deltagernes motivation og kompetencer til at indgå i et udviklende og tillidsfuldt samspil. Pædagogiske medarbejdere såvel som teknisk administrative medarbejdere og ledere har deltaget i projektet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Selandia CEU, Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol og Kompetencesekretariatet.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Seksualundervisning på eud

Undervisningsministeren og deltagere i seksualundervisningskampagnen Uge Sex

Læs pressemeddelelsen

Sex & Samfund mener, at seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser.  På Sex & Samfunds hjemmeside kan du læse mere om organisationens anbefalinger i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Her finder du også rapporten "En kortlægningen af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark".

Temaer