Redaktøren anbefaler

 • Motion og bevægelse

  Pædagogisk og faglig inspiration

  Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

 • Illustration af fire sammenhængende læringsmiljøer som gør det pædagogiske grundlag levende

  Lever skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i din undervisning?

  Spørg eleverne! Gennem formativ evaluering involveres eleverne i levendegørelse af det didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen. Selandia CEU anvender en evalueringspraksis, som udfordrer elever og lærer, lærerteam og ledelse i forhold til løbende udvikling af undervisningen. Aspekt R&D har udviklet softwaren Response, som anvendes til den formative evaluering.

 • Lifeskills

  Entreprenørskab bygger bro

  På konferencen Ny Viden om Erhvervsuddannelser 2017 bidrog lektor Dorrit Sørensen og lektor Hans Koch, Nationalt Center for Erhvervspædagogik med en workshop om, hvordan elevernes entreprenante praksis i undervisningen kan bygge bro mellem f.eks. skole og praktik. Denne artikel præsenterer nogle hovedpointer fra workshoppen samt henvisninger til yderligere fordybelse i entreprenørskabsundervisning og eksperimentbaseret undervisning.

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Seksualundervisning på eud

Undervisningsministeren og deltagere i seksualundervisningskampagnen Uge Sex

Læs pressemeddelelsen

Sex & Samfund mener, at seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser.  På Sex & Samfunds hjemmeside kan du læse mere om organisationens anbefalinger i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Her finder du også rapporten "En kortlægningen af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark".

Temaer