Nyheder

Undervisningsministeriets logo

Fagkonsulenter for FVU - området

FVU området har fået to nye fagkonsulenter. Anita Nørholm Møller fra Campus Vejle HF & VUC og Per Bengtson fra Thy-Mors HF & VUC

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Pige ved høvlbænk

    Reform af de forberedende tilbud

    Regeringen vil gentænke hele det forberedende område for at sikre den bedst mulige indsats for den enkelte unge. Læs mere om regeringens udspil ”Tro på dig selv – det gør vi”.

Materialeplatformen

Materialeplatformen

Materialeplatformen

På Materialeplatform finder du bl.a. en oversigt over materialer fra forlag samt en platform til materialedeling mellem undervisere.

Nyheder fra UVM

Temaer