Emneindgang (7)

Arbejdet med at lede læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.

Fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.

Videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

Ledelse af Videns- og resultatbaseret udvikling
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Støtte til udvikling af skolens undervisning med afsæt i data- og resultater, videndeling, indsamling af dokumentation og kvalitetsrapporter samt eksempler fra praksis.

Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

Ledelse af strategi og forandringsprocesser
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.

Trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Roller og opgaver med den årlige trivselsmåling, udvikling af trivsel, motivation og engagement hos elever og personale samt eksempler fra praksis.

Arbejdet med den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.

Nyheder

Udskoling
Her finder du Undervisningsministeriets nye udskolingsmateriale, der indeholder inspiration og vejledning til, hvordan forvaltningen kan understøtte en varieret og anvendelsesorienteret undervisning i udskolingen.
Subscribe to Nyheder

I fokus

Leder Utterslev Skole

Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger

Forskning viser, at skoleledelsen har stor betydning for elevernes læring og trivsel, men der er også behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel.
Mand i skjorte

Ordblindhed i grundskolen - Forvaltning og læsekonsulenter

Det er forskelligt, hvordan kommunerne organiserer læsekonsulenterne. Nogle steder er de en del af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), andre steder er de en del af for eksempel skoleafdelingen, Børn og Unge-afdelingen eller et tværgående team af konsulenter.
forside KL's pjece om brugerportalinitiativet
© KL

Brugerportalinitiativet – en opgave for alle kommuner

Kommunerne har til opgave at vælge og samle it-løsninger i en digital portal, som kan understøtte kommunikation, digitale læringsformer og sammenhænge i arbejdet med udvikling af den enkelte elevs læring og trivsel.
Folkeskolereformens vejledninger

En varieret skoledag

Undervisningsministeriet udarbejdede i foråret 2015 en materialeserie af dynamiske vejlednings- og inspirationsmaterialer om folkeskolereformens centrale elementer som fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.

Værktøjer og cases

Vejledning
© Colourbox

Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
paedagogisk ledelse.jpg

Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.
Skolemøde

Pejlemærker for udviklingen af PPR

KLs syv pejlemærker, der viser hvordan, for udvikling af PPR, så funktionen bedst muligt understøtter inklusionsindsatsen.
Mål og planer

Mål og strategi - på skoleområdet

Få, fælles og klare mål samt en tydelig strategi for, hvordan kommunen vil arbejde med virkeliggørelse af reformen, er vigtige skridt på vejen mod at skabe en folkeskole, hvor alle elever lærer mere, uanset deres baggrund og forudsætninger.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
Forside publikation: Læring i en varieret skoledag
© KL

Læring i en varieret skoledag

Ny praksis i folkeskolen II er det andet hæfte i en serie om, hvordan og på hvilke måder skoler og kommuner arbejder med at implementere folkeskolereformen.