Syv ledelsesfelter (8)

Forskning viser, at der er behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel. En dygtig forvaltning er kendetegnet ved at besidde kompetencer inden for syv ledelsesfelter.

1. ledelsesfelt: Arbejdet med at lede læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.

2. ledelsesfelt: Fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.

5. ledelsesfelt: Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

Ledelse af strategi og forandringsprocesser
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.

6. ledelsesfelt: Trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Roller og opgaver med den årlige trivselsmåling, udvikling af trivsel, motivation og engagement hos elever og personale samt eksempler fra praksis.

7. ledelsesfelt: Arbejdet med den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Rammesætning af den åbne skole, medvirken og understøttelse af partnerskaber for skolerne i såvel den nære som den fjernere omverden samt eksempler fra praksis.

Nyheder

Om materialet
Undervisningsministeriet har udviklet et materiale, som skal hjælpe skoler og lærere med at afdække nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer, når de begynder i skolen.
Subscribe to Nyheder

I fokus

pædagogisk ledelse

Viden Om Pædagogisk Ledelse

Når ledere fokuserer på elevernes læring, får eleverne et større udbytte af undervisningen. Læs om viden og forskning i pædagogisk ledelse, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
udviklingsforløb

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du inspirationsmaterialer i forbindelse med puljen til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Se oplæggene fra de fire kick-off-konferencer (video).
Børn på bog
© Helge Skielboe

Kvalitetsrapporten – et redskab i arbejdet med data- og resultatstyring

En kommunes kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som kommunerne og skolerne har adgang til nationalt og lokalt. Kvalitetsrapporten er et væsentligt grundlag for dialog på alle niveauer i det kommunale styringshierarki med henblik på kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag på skoleområdet.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Vejskilt med Svendborg

Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.
Tårnby Kommune
© Hanne Birkum

Datafunderede samtaler mellem forvaltning og skole

Konsulenter i skoleafdelingen i Tårnby Kommune gennemfører hvert år samtaler med de enkelte skoleledelsesteam og skolens ressourcepersoner om de resultater, skolerne har opnået. Det sker med udgangspunkt i data fra årets 9. klasse afgangsprøver, nationale og kommunale testresultater, trivselsmåling samt opfølgning på kommunale og lokale målsætninger.
Illustration Silkeborg Kommune
© Silkeborg Kommune

Kvalitetsrapporten – et værktøj til dialog og udvikling

I Silkeborg Kommune har man udviklet en systematik for, hvordan arbejdet med kvalitetsrapporten bliver en hjælp til at følge og forfølge progressionen og kompleksiteten i skolernes udviklingsarbejde for både skoleledelserne og skolechefen.
Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
© EVA

Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
Vejledning
© Colourbox

Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.