Den ny folkeskole

Lektier

Lektiehjælp - og faglig fordybelse

På denne side finder du Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.
Glad skoledreng

Trivselsmålingen

Få vejledning til læreres, pædagogers og ressourcepersoners opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.
Bevægelse

Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.
Smilende skoleelever

Den åbne skole

På denne side finder du Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

Tre elever ved bærbar

Webinarer om nye prøveformer

Læringskonsulenter har i samarbejde med prøvekontoret i ministeriet afholdt webinarer i fag med nye prøveformer ved maj-juni prøveterminen 2016.

Subscribe to Seneste moduler

Sådan finder du Fælles Mål

Skærmprint af EMU-grundskole

Hvordan finder jeg de nye Fælles Mål og læseplaner for mit fag? Hvilken inspiration kan jeg finde på EMUen til arbejdet med læringsmål og den ny folkeskole? Gå til videointroen.

Nyheder fra Folkeskolen.dk