Almindelige indvandrersprog - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Almindelige indvandrersprog - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7./8./9. klasse

Eleven skal lære at kommunikere på forskellige måder gennem dialog afpasset situationen.

Eleven skal lære at sætte sprog og kultur ind i en ramme, hvor kommunikationen sættes i perspektiv til andres sprog og kultur både lokalt og globalt.

Eleven skal udvikle evner til at anvende hensigtsmæssige strategier, både strategier i selve kommunikationen og strategier, som eleverne kan anvende til videreudvikling af deres sprog.

Hovedvægten i indholdet lægges på det nære miljø, herunder dagligliv, levevilkår, værdier og normer i målsprogslandet og Danmark.

Der arbejdes også med perspektivering mellem indvandrersproget og dansk, fx gennem arbejdet med skrifttegn eller talemåder.

Eleverne skal have mulighed for at kommunikere med andre, hvor brugen af flere sprog er en reel nødvendighed, fx ved at opsøge og udnytte de muligheder, der er for at bruge flere sprog både i undervisningen i faget indvandrersprog og uden for skolen, fx i hjemmet.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget almindelige indvandrersprog

Eleven kan kommunikere på flere sprog

Eleven kan bruge sin flersprogethed i kulturelle og erhvervsmæssige sammenhænge

Faget i fokus

lexin

Lexin Billedtema

Flersproglig interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Pige lytter med høretelefoner

Nyhedsudsendelser

Formålet med aktiviteten er, at eleverne lærer, hvordan man på baggrund af et kort klip fra en nyhedsudsendelse på indvandrersproget taler om og gengiver hovedindholdet af en set og hørt tekst. Eleverne arbejder med det interaktive aspekt mellem at lytte og at se for at kunne uddrage hovedindholdet i klippet ved hjælp af forskellige strategier.
Flersprogede

Flersprogethed som en resurse

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem talt sprog lærer at argumentere for, hvorfor flersprogethed er en resurse i fx erhvervslivet.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.