Arbejdskendskab - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Arbejdskendskab - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7./8./9. klasse

I valgfaget arbejdskendskab skal eleverne arbejde med de forskellige forhold, som har betydning for arbejdsmarked og virksomheder på baggrund af elevernes oplevelser med og på det lokale arbejdsmarked. I undervisningen fokuseres endvidere på sammenhængen mellem de jobtyper, som findes inden for forskellige erhverv, og de ønsker og forestillinger, som eleverne har til deres arbejdsliv og karriere.

Læs mere om kompetenceområderne i faget arbejdskendskab

 

Eleven kan vurdere forhold af betydning for arbejdsmarked og virksomhed

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse

Faget i fokus

Tandhjul

Arbejdskendskab valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget arbejdskendskab. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med eleverne.