Børnehaveklassen

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Børnehaveklassen. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

Børnehaveklassen

I børnehaveklassen er der for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

 

Læs mere om kompetenceområderne i børnehaveklassen

 

 

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Faget i fokus

Tandhjul

Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
COLOURBOX1241272.jpg

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i Børnehaveklassen,
elev i skole

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på børnene og øger muligheden for at skabe inklusion i praksis. Samtidig giver pædagogernes kontakt til forældrene også lærerne adgang til viden om hjemmeforhold, der kan have betydning for barnets liv i skolen.
skoletaske

Skolestart

Overgangen fra dagtilbud til skolestart er en vigtig begivenhed i barnets liv, og det er vigtigt for den fremtidige skolegang, at denne overgang opleves positivt.

Undervisningsforløb

øde ø

Kuffert-rejsen

I samarbejde skal eleverne ved hjælp af innovation og entreprenørskab hjælpe en strandet person væk fra en øde ø. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.
Tegning af mariehøne
© Mølleskolen

Fremstil en interaktiv sangbog

Lad eleverne fremstille små medieproduktioner. Her skal eleverne lave deres egen sangbog på en Ipad i Book Creator.
politi og røvere

Politi og røvere

En leg med orddannelse, samarbejde og høj aktivitet.
Blyanter
© Lise Thomsen

Større end - mindre end

I dette forløb skal eleverne sortere og lægge deres egne farveblyanter i rækkefølge.
Tøjelefant danser

En god fortælling

Eleverne skal med udgangspunkt i en oplæst billedbog og gennemgang af handlingsbro/fortælledyr, genfortælle historien i kronologisk rækkefølge.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

tegning

Fortællinger med visualisering

Når eleven fortæller, kan det være en god støtte og sprogligt udviklende at lade eleven arbejde med at visualisere fortællingen.
Bogstavleg
© Signe Bøtter-Jensen

Vasketøjsleg med bogstaver

Arbejd med bogstav-lydforbindelsen på en sjov og anderledes måde, hvor eleverne får pulsen helt op med masser af løb.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab

Seneste moduler

COLOURBOX2270768.jpg

Tal og antal fangeleg

Fangeleg med fokus på sammenhængen mellem antal og tal.

Subscribe to Seneste moduler

Børnehaveklasse og SFO på Skolekom

SkoleKom

Log ind med dit unilogin og følg konferencen

emuredaktør

Har du spørgsmål eller ideer til siderne, er du meget velkommen til at skrive til  Lise Thomsen.