Børnehaveklassen

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Børnehaveklassen. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

Børnehaveklassen

I børnehaveklassen er der for alle kompetenceområder et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

 

Læs mere om kompetenceområderne i børnehaveklassen

 

 

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Faget i fokus

Tandhjul

Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
skoletaske

Skolestart

Overgangen fra dagtilbud til skolestart er en vigtig begivenhed i barnets liv, og det er vigtigt for den fremtidige skolegang, at denne overgang opleves positivt.
COLOURBOX1241272.jpg

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i Børnehaveklassen,

Undervisningsforløb

øde ø

Kuffert-rejsen

I samarbejde skal eleverne ved hjælp af innovation og entreprenørskab hjælpe en strandet person væk fra en øde ø. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.
Tegning af mariehøne
© Mølleskolen

Fremstil en interaktiv sangbog

Lad eleverne fremstille små medieproduktioner. Her skal eleverne lave deres egen sangbog på en Ipad i Book Creator.
politi og røvere

Politi og røvere

En leg med orddannelse, samarbejde og høj aktivitet.
Blyanter
© Lise Thomsen

Større end - mindre end

I dette forløb skal eleverne sortere og lægge deres egne farveblyanter i rækkefølge.
Tøjelefant danser

En god fortælling

Eleverne skal med udgangspunkt i en oplæst billedbog og gennemgang af handlingsbro/fortælledyr, genfortælle historien i kronologisk rækkefølge.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af en bille
© Jane Bøgelund

Tegn dyr og planter fra hverdagen

I dette undervisningsforløb skal eleverne iagttage og tegne små dyr fra skoven eller fra andre steder i den nære omverden. Forløbet er fra Skoven i Skolen.
myre

Kryb og kravl på tablet

Tag en tablet med i skoven og lad eleverne lave deres egen bog om årets første kryb og kravl.
Bogstavleg
© Signe Bøtter-Jensen

Vasketøjsleg med bogstaver

Arbejd med bogstav-lydforbindelsen på en sjov og anderledes måde, hvor eleverne får pulsen helt op med masser af løb.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Seneste moduler

børn

Sprogvurdering i børnehaveklassen

Inspiration til tilrettelæggelse og opfølgning på den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen.

Subscribe to Seneste moduler

Børnehaveklasse og SFO på Skolekom

SkoleKom

Log ind med dit unilogin og følg konferencen

emuredaktør

Har du spørgsmål eller ideer til siderne, er du meget velkommen til at skrive til  Lise Thomsen.