Biologi

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i biologi. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7. - 9. klasse

I faget biologi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere biologiske problemstillinger.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget biologi

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

Faget i fokus

Billede af woop app
© Lise Augustesen

Woop app til brug i undervisningen

Woop app er en gratis app, hvor man kan kombinere det faglige med bevægelse. Den bruges vha. telefonens gps system.
Tre elever ved bærbar

Webinarer om nye prøveformer

Læringskonsulenter har i samarbejde med prøvekontoret i ministeriet afholdt webinarer i fag med nye prøveformer ved maj-juni prøveterminen 2016.

Undervisningsforløb

to drinksglas

Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.
Tegning af bakterier

Bakterier i din hverdag

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med bakterierne i hverdagen. De skal bl.a. selvstændigt lave undersøgelser, som viser noget om bakteriers livsbetingelser.
Naturfag

Vi undersøger kemisk industri

Forløbet introducerer eleverne for en vifte af undersøgelsesmetoder, som de skal kunne udvælge, anvende og sætte i forbindelse med kemisk industri. "Vi undersøger kemisk industri" er et fællesfagligt forløb i fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Forløbet er udarbejdet i samarbejde mellem UVM og NTS-centeret.
Tegning af højhuse

Bedre byliv

Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

bakterier

Antibiotika

Eleverne diskuterer anvendelse af antibiotika i samfundet.
vandhul

App til undersøgelse af vandkvalitet i søer.

Et rigtigt godt elektronisk værktøj som kan understøtte elevernes egne undersøgelser af dyrelivet i vandløbet eller i søen/vandhullet, og som samtidig opfordrer eleverne til at tænke i udviklings og løsningsforslag i forhold til vandløbets eller søens/vandhullets fremtid.
Tegning af mikroskop

Mikroskopering af celler

Eleverne arbejder med anvendelse af mikroskopet, når de undersøger forskellige typer af celler.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Velkommen til EMU

redaktør billede

Mit navn er Lise Augustesen og er redaktør for faget biologi på EMU. Jeg kan kontaktes på følgende mailadresse: lise.augustesen@skolekom.dk

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne

Brug for faglige input eller sparring? Besøg læringskonsulenternes side og bliv klogere på, hvilken vejledning, de tilbyder, og hvad et samarbejde med læringskonsulenterne kan indebære.