Dansk som andetsprog - supplerende

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Dansk som andetsprog - supplerende. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

Børnehaveklassen - 2. klasse

I det første forløb står den tidlige skriftsprogstilegnelse med fokus på både afkodning og forståelse meget centralt. Læsning og skrivning skal i den konkrete undervisning tænkes sammen, da begge færdigheder styrker hinanden.

Eleverne skal indgå aktivt i forskellige kommunikative sammenhænge, der tager sit udgangspunkt i skolens hverdag.

Læs mere om kompetenceområderne i faget dansk som andetsprog - supplerende undervisning

Eleven kan læse og forstå enkle tekster

Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk

Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

3. - 5. klasse

I andet forløb skal elevernes læsning automatiseret og gøres flydende samtidig med, at eleverne lærer at læse i flere forskellige genrer, der gør dem i stand til at læse skolens fagtekster.

Elevernes færdigheder i og viden om at skabe gode og sammenhængende fiktions- og faktatekster med brug af et ordforråd fra både hverdagssproget og fagsproget skal styrkes.

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan lytte aktivt samt udtrykke sig på dansk i faglige sammenhænge med henblik på at tilegne sig ny faglig viden.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget dansk som andetsprog - supplerende undervisning

Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster

Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk

Eleven kan udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

6. - 7. klasse

I tredje forløb skal eleverne opnå kompetencer, så de får udbygget og cementeret den faglige læsning, sådan at de bliver i stand til at læse og skrive i de forskellige genrer i skolens fag.

Eleverne skal arbejde med at lytte til og deltage mundtligt i faglig kommunikation i forskellige former og med brug af et fagsprog i de rette faglige sammenhænge.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget dansk som andetsprog - supplerende undervisning

 

Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag

Eleven kan skrive i forhold til genre og fag

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk

Eleven kan udtrykke sig i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

8. - 9. klasse

I det fjerde forløb er det centralt, at eleverne får videreudviklet og nuanceret den faglige læsning, sådan at de kan læse de forskellige genrer, som de møder i skolens fag, med relevante strategier og metabevidsthed. Eleverne skal kunne beherske alle dele af deres skriveproces samt kunne redigere og korrigere deres egne og andres tekster på både makro- og mikroniveau. Eleverne skal have kompetencer til at lytte aktivt med fuld forståelse af det sagte i forskellige faglige og komplekse former med det formål at tilegne sig viden.

Endelig skal eleverne arbejde med at få et talt dansk, der er så tæt på målsproget som muligt samt mestre forskellige komplekse former for talt fagsprog, herunder fremstillingsformer som bl.a. argumentation og diskussion med det henblik tilegne sig faglig viden.

Læs mere om kompetenceområderne i faget dansk som andetsprog - supplerende undervisning

 

 

Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag

Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk

Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

10. klasse

I den supplerende undervisning i 10. klasse er det centralt, at der er et meget tæt samarbejde mellem læreren i dansk som andetsprog og faglæreren i fagene. Dette samarbejde skal styrke eleverne fagligt, så de får videreudviklet og nuanceret den faglige og skønlitterære læsning, sådan at de kan læse de forskellige genrer, som de møder i skolens fag, med relevante strategier og metabevidsthed.

Eleverne skal gennem deres læsning og skrivning kunne tilegne sig faglig viden. Eleverne skal kunne beherske alle dele af deres skriveproces samt kunne redigere og korrigere deres egne og andres tekster på både makro- og mikroniveau. Eleverne skal have kompetencer til at lytte aktivt med fuld forståelse af det sagte i forskellige faglige og komplekse former med det formål at tilegne sig viden. 

Endelig skal eleverne arbejde med at få et talt dansk, der er så tæt på målsproget som muligt, samt mestre forskellige komplekse former for talt fagsprog, herunder fremstillingsformer som bl.a. argumentation og diskussion med det henblik at tilegne sig faglig viden.

Eleven kan vurdere tekster i forhold til genre og fag

Eleven kan lytte med forståelse til talt dansk med flertydige budskaber

Eleven kan skrive komplekst i forhold til situation, genre og fag

Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

Faget i fokus

lexin

Lexin Billedtema

Flersproglig interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

8-lytning.jpg

Lyt til lyrik

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem sproglig opmærksomhed på lyrisk sprog i digte lærer, hvordan en kort og rimende tekst kan fremsige et budskab.
Vand

Skriv instruktioner i natur og teknologi

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem sproglig opmærksomhed på strukturer i en instruktion lærer, hvordan et fagspecifikt sprog kan anvendes.
Fysik

Læs fagtekster i fysik

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem sproglig opmærksomhed på en faglig tekst lærer, hvordan nominalgrupper fx i overskrifter og brødtekst dækker over processer i fysikfaget.
tjekliste

Forventninger til fremtiden

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem talt sprog om et givent emne lærer, hvordan man sprogligt holder et mundtligt oplæg, der er afstemt efter situationen.
Foto af mikrofon

Interviewforberedelse

Eksemplet er fra en modtagelsesklasse, hvor eleverne skal lære at forberede et interview.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.