Drama - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Drama - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7./8./9. klasse

I trinforløbet for 7./8./9. klasse bliver elevernes oplevelser og erfaringer fra drama og teater i andre fag og deres fritid medtænkt i forbindelse med planlægningen af undervisningen. 

Arbejdet skal munde ud i dramaproduktioner, der kan spænde fra tekstbaserede forestillinger til improvisationsteater og devising. Dramaproduktionerne kan eksempelvis også være oplevelsesorienteret rollespil, problembaseret forumteater, kropsbevidst performance eller skuespil.

Elevernes oplevelser og erfaringer med drama fra andre fag, fx i dansk, idræt, musik, sprogfag, historie, kristendomskundskab og tværgående projekter, er en del af grundlaget for undervisningen i valgfaget.

I dramaproduktion arbejder eleverne med de forskellige faser fra impuls til færdigt dramaprodukt. Der lægges vægt på at eksperimentere med kropssprog, stemmebrug og samarbejde. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget drama

Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler

Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner

Faget i fokus

Tandhjul

Drama valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget drama. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

The-kage

Scener fra dit eget liv

Erindringen gemmer på en skat af rigt detaljerede historier fra ens eget liv, hvor de forskellige figurer er indlejret i en bestemt tid. At kunne se den mængde af detaljer og forskellige mennesker for sig er en god måde at lære at danne figurer, rum, tid og forløb på – også når de skal opstå fra et manuskript. Forløbet er et eksempel på et kunstnerisk oplæg til en konceptuel devising-proces.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.