Engelsk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i engelsk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar

1. - 4. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden.

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling.

Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer for elevernes forståelse.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag

5. - 7. klasse

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed.

Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Faglig læsning i engelsk introduceres i 5. klasse, således at der bygges på den viden, eleverne har fra dansk og de andre fag.

Undervisningen skal foregå på engelsk.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk

Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier

8. - 9. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Læs mere om kompetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

10. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans.

Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Faget i fokus

Børn i bevægelse

Brain breaks

Her finder du henvisninger til brain breaks, som også kan bruges i engelskundervisningen
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole
boeger.jpg

A good read

Denne side skal give ideer og anvise materialer til, hvorledes elever kan arbejde med FVR (Free Voluntary Reading). Her findes inspiration i form af en række sites på internettet, hvor engelsklæreren kan finde velegnet læsestof til alle niveauer.
En stak artikler ligger ovenpå hinanden

Udenlandske tidsskrifter

Her bringes henvisninger til en række udenlandske tidsskrifter og artikler af interesse for engelsklærere

Undervisningsforløb

Map

The Stolen Generation

I 8. klasse er det en god idé at lade eleverne træne hen imod den skriftlige prøve i 9. klasse
Elever laver thumbs up
© Skyfish

Let's speak

Intensiv træning af samtale og præsentation på engelsk.
Elever ved computer
© Troels Gannerup Christensen

NEWSroom

Arbejd med nyheder på engelsk som en del af undervisningen - naturligvis. I dag har vi enestående gode muligheder for at inddrage aktuelle engelske tekster i undervisningen, som også eleverne kan arbejde med.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Gadebillede fra nørrebrogade i København

Shopping

Man kan sagtens arbejde med emnet shoppping i de ældre klasser bl.a. ved at benytte webbaserede autentiske tekster.
børn hopper

I can/I can't

Forløbet tager afsæt i youtube videoer, hvor eleverne bevæger sig til sang og dermed leger sproget ind. Omdrejningspunktet er handleverber samt ”jeg kan” og ”jeg kan ikke”-sætninger.
St Patricks day

St. Patrick`s Day

St. Patrick's Day fejres hvert år d. 17. marts. Ikke blot i Irland, men overalt i verden, hvor der findes irere.
unge

Mini Saga

Arbejd med elevernes skriftlige udtryk i konkret og kortfattet form. Lær eleverne at udtrykke sig kreativt og med sproglig præcision på 50 ord.
BørnOgIT.jpg

Mystery Skype - gæt partnerklassen!

Mystery Skype is an educational game, invented by teachers, played by two classrooms on Skype. The aim of the game is to guess the location of the other classroom by asking each other questions.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Seneste moduler

Billede til mediekonkurrence

Mediekonkurrencen 2018: Dyst i nyheder om krop og idealer

De sociale medier flyder over med glansbilleder af det ideelle liv og den perfekte krop. Ligesom reklamer, film og musikvideoer ofte fremstiller kroppen fejlfri – og langt fra det, man ser i spejlet.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til EMU engelsk

Twitter Ny EMU.jpg

Welcome!

Som redaktør håber jeg, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med engelsk.

Vh

Rasmus Sune Jørgensen

Kontakt

 

EMU redaktøren anbefaler!

elev

Fint lille forløb til 3. - 4. klasse

Who am I?