Engelsk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i engelsk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar

1. - 4. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden.

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling.

Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer for elevernes forståelse.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag

5. - 7. klasse

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed.

Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Faglig læsning i engelsk introduceres i 5. klasse, således at der bygges på den viden, eleverne har fra dansk og de andre fag.

Undervisningen skal foregå på engelsk.

 

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk

Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk

Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier

8. - 9. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Læs mere om kompetenceområderne i faget engelsk

Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

10. klasse

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans.

Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Faget i fokus

mobillyd.jpg

Mundtlige IT værktøjer

Der findes mange anvendelige apps og it værktøjer til arbejdet med mundtligheden i engelsk. Her finder du et stort og bredt udvalg.
boeger.jpg

Udenlandske tidsskrifter

Her bringes henvisninger til en række udenlandske tidsskrifter og artikler af interesse for engelsklærere
EMU artikel.jpg
© Rasmus Sune Jørgensen

Eventyret om den tapre tomat

I denne artikel af EMU redaktøren for engelsk, kan du læse om undervisningsforløbet "Fairytales" til mellemtrinnet. I forløbet har mange forskellige apps været brugt og understøttet forløbet. Du får masser af inspiration og forslag til konkrete apps.
Elev der bliver testet.

Test og prøver

Her finder du information og svar på diverse relevante spørgsmål i forbindelse med de mundtlige og skriftlige prøver.
COLOURBOX2337729.jpg
© Colourbox 2337729

Parat til prøverne?

Der er meget som man skal holde styr på op til prøverne. Tekstopgivelser, dispositioner og selvvalgt emne. Har du styr på det hele? Brug denne lille tjekliste og bliv helt klar.
COLOURBOX1959499.jpg

FAQ - FP9 selvvalgt emne

Her får du svar på de mest oftest stillede spørgsmål vedrørende FP9 selvvalgt emne.

Undervisningsforløb

engelsk/amerikansk flag

English or American?

I dette forløb skal eleverne lytte efter forskelle på britisk og amerikansk udtale og nedskrive de ord de kan høre forskel på i udtalen.
en burger

English Words in Danish Wording

Forløbet handler om, at eleverne skal udvikle deres sproglige selvtillid, så de tør og har lyst til at bruge sproget så meget som muligt. De skal have lyst til og mod på at benytte engelsk skriftsprog. I 1. klasse skal fejl anses som et centralt element i hypoteseafprøvningen. Eleverne skal lære at genkende engelske ord i deres omgivelser, fx på plakater og i reklamer, og bruge dem i sprogtilegnelsen. Eleverne skal også opdage sammenhæng mellem engelske og danske ord, fx burger og smoothie.
purple light

Bøj udsagnsord med CitiBois

I dette forløb tages der udgangspunkt i en kendt popsang, nemlig CityBois Purple Light, som eleverne måske kender. Sangen afspilles, og eleverne skal finde regelmæssigt bøjede udsagnsord i sangteksten, og disse skal senere i forløbet bl.a. bruges til at skrive sms beskeder.
Kuffert

Mr. MacDonald’s suitcase

Undervisningsforløbet Mr. MacDonald’s suitcase beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 1. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområdet mundtlig kommunikation. Undervisningsforløbet er bygget op omkring en engelsk tøjdukke, der besøger klassen og fortæller små historier. Eleverne skal gennem oplevelser, sange og lege lære nye engelske ord og forstå, hvor vigtigt det er at gentage for at lære et nyt sprog. Emnet er tøj.
Elever ved computer
© Troels Gannerup Christensen

NEWSroom

Arbejd med nyheder på engelsk som en del af undervisningen - naturligvis. I dag har vi enestående gode muligheder for at inddrage aktuelle engelske tekster i undervisningen, som også eleverne kan arbejde med.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

unge

Mini Saga

Arbejd med elevernes skriftlige udtryk i konkret og kortfattet form. Lær eleverne at udtrykke sig kreativt og med sproglig præcision på 50 ord.
BørnOgIT.jpg

Mystery Skype - gæt partnerklassen!

Mystery Skype is an educational game, invented by teachers, played by two classrooms on Skype. The aim of the game is to guess the location of the other classroom by asking each other questions.
Gadebillede fra nørrebrogade i København

Shopping

Man kan sagtens arbejde med emnet shoppping i de ældre klasser bl.a. ved at benytte webbaserede autentiske tekster.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Velkommen til EMU engelsk

Twitter Ny EMU.jpg

Welcome!

Som redaktør håber jeg, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med engelsk.

Vh

Rasmus Sune Jørgensen

Kontakt

 

EMU redaktøren anbefaler!

Elev der bliver testet.

Skal du føre din klasse til prøve til sommer? Find information og svar på diverse angående prøverne!

Alt om prøverne