Fransk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Fransk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

5. - 7. klasse

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Gennem arbejdet med fransk udtale og intonation skal eleverne opøve deres færdigheder i at lytte og tale. I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.

Eleverne skal stifte bekendtskab med de fransktalende landes og områders kulturer, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i fransktalende landes kultur- og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab

8. - 9. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder til at kommunikere og ift. deres sproglige bevidsthed. I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog. Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

Eleverne opnår en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende fransk i mødet med fransktalende.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

10. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation anvender deres færdigheder til at kommunikere i forhold til deres sproglige bevidsthed. 

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog. 

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende fransk i mødet med fransktalende.

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalendes fællesskab

Faget i fokus

elever der går på gade

Vies de collégiens - Adomania

16 korte videoklips med nogle unge og forfriskende skoleelever fra Clermont-Ferrand, der fortæller om deres hverdagsliv på et meget let og forståeligt fransk.
fransksprog
© Institut Français

Fransksprog.dk

Tilbyder gratis ”skræddersyet” pædagogisk materiale til rådighed for fransklærerne i Danmark.
lærern og børn med en ipad

Apps til franskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet fransk med en legende tilgang.
Institut Français
© Institut Français

Det Franske Institut

Det Franske Institut fremmer kendskabet til fransk sprog og kultur i hele verden.
en ordsky med ord om de Olympiske lege
© D. Eychenne

Ordsky og læsning

En mulighed for at skabe variation i arbejdet med teksters ordforråd.

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter

parlez-vous francais

Alors parle ! Les prépositions

Find videoen og arbejdsarket med Jonas og Anton, som leger med præpositioner på en sjov og relevant måde.
Screendump
© Elokence.com

Akinator gætter, hvad du tænker på!

I den online spil skal eleverne svare på simple ja/nej spørgsmål. Se hvor hurtigt, Akinator kan gætte hvilken person, ting, dyr eller begreb, I tænker på.

Undervisningsforløb

børn omkring globus

Les droits de l'enfant

Med afsæt i små videoer og tekster skal eleverne forholde sig børns rettigheder.
Skoleting

Moi et mon école dans le monde francophone

Undervisningsforløbet "Moi et mon école dans le monde francophone" beskriver læringsmålstyret undervisning i faget fransk i 5. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund.
Eksempler på erhverv

Les métiers

Erhvervsrettet undervisningsforløb til 10. klasse.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Video-serier til franskundervisningen

filmrulle

Her finder du video-serier, som er didaktiseret til franskundervisningen

Vies de collégiens

Alors parle !

Velkommen til EMU fransk

portraet

Bienvenue !

Jeg håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med fransk !

Amicalement

Danièle Eychenne