Fransk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Fransk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

5. - 7. klasse

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Gennem arbejdet med fransk udtale og intonation skal eleverne opøve deres færdigheder i at lytte og tale. I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.

Eleverne skal stifte bekendtskab med de fransktalende landes og områders kulturer, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i fransktalende landes kultur- og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab

8. - 9. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder til at kommunikere og ift. deres sproglige bevidsthed. I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog. Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

Eleverne opnår en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende fransk i mødet med fransktalende.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

10. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation anvender deres færdigheder til at kommunikere i forhold til deres sproglige bevidsthed. 

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog. 

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende fransk i mødet med fransktalende.

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalendes fællesskab

Faget i fokus

elever der går på gade

Vies de collégiens - Adomania

16 korte videoklips med nogle unge og forfriskende skoleelever fra Clermont-Ferrand, der fortæller om deres hverdagsliv på et meget let og forståeligt fransk.
fransksprog
© Institut Français

Fransksprog.dk

Tilbyder gratis ”skræddersyet” pædagogisk materiale til rådighed for fransklærerne i Danmark.
lærern og børn med en ipad

Apps til franskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet fransk med en legende tilgang.
Institut Français
© Institut Français

Det Franske Institut

Det Franske Institut fremmer kendskabet til fransk sprog og kultur i hele verden.
Tandhjul

Fransk - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget fransk. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter

parlez-vous francais

Alors parle ! Les prépositions

Find videoen og arbejdsarket med Jonas og Anton, som leger med præpositioner på en sjov og relevant måde.
Screendump
© Elokence.com

Akinator gætter, hvad du tænker på!

I den online spil skal eleverne svare på simple ja/nej spørgsmål. Se hvor hurtigt, Akinator kan gætte hvilken person, ting, dyr eller begreb, I tænker på.
COLOURBOX3453791.jpg

Jean Petit qui danse

Et sikkert hit. En super sang,hvis man skal lære kropsdelene på fransk.
Ordspil
© PedagoNet

Mots cachés

Gå på ordjagt ved at lave egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.
Fem ansigter

Qui est-ce ?

Træn den mundtlige kommunikation og franske gloser om en persons fysiske udseende. Inddrag bevægelse i undervisningen.

Undervisningsforløb

Skoleting

Moi et mon école dans le monde francophone

Undervisningsforløbet "Moi et mon école dans le monde francophone" beskriver læringsmålstyret undervisning i faget fransk i 5. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund.
Eksempler på erhverv

Les métiers

Erhvervsrettet undervisningsforløb til 10. klasse.
Eiffeltårn og rose.

Acrostiches

Nemme digte til undervisningen.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab

Video-serier til franskundervisningen

filmrulle

Her finder du video-serier, som er didaktiseret til franskundervisningen

Vies de collégiens

Alors parle !

Velkommen til EMU fransk

portraet

Bienvenue !

Jeg håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med fransk !

Amicalement

Danièle Eychenne