Fransk - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Fransk - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7. - 9. klasse

I valgfaget fransk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag.

Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd. Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sammenhængende og give udtryk for egne holdninger.

Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i fransktalende lande og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget fransk - valgfag

 

Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

Faget i fokus

elever der går på gade

Vies de collégiens - Adomania (valgfag)

16 korte videoklips med nogle unge og forfriskende skoleelever fra Clermont-Ferrand, der fortæller om deres hverdagsliv på et meget let og forståeligt fransk.
fransksprog
© Institut Français

Fransksprog.dk

Tilbyder gratis ”skræddersyet” pædagogisk materiale til rådighed for fransklærerne i Danmark.
Institut Français
© Institut Français

Det Franske Institut

Det Franske Institut fremmer kendskabet til fransk sprog og kultur i hele verden.
lærern og børn med en ipad

Apps til franskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet fransk med en legende tilgang.
Tandhjul

Fransk valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget fransk. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Faglig inspiration /Læringsaktiviteter

Screendump
© Elokence.com

Akinator gætter, hvad du tænker på! (valgfag)

I den online spil stiller Akinator simple ja/nej spørgsmål, som eleverne svarer på. Se hvor hurtigt, han kan gætte hvilken person, ting, dyr eller begreb, I tænker på.
Ordspil
© PedagoNet

Mots cachés (valgfag)

Gå på ordjagt ved at lave egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.