Produktion og teknologi

Fase 3 (7. - 9. klasse)

  • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring
  • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data
Obligatorisk

Vejledende eksempler på læringsmål, tegn på læring og udfordringsopgaver

Læringsmål

Eksempler på læringsmål for et undervisningsforløb.

Eleverne kan undersøge elektroniske komponenter - diode, modstand og transistor, og gøre rede for, hvordan de reagerer i et elektrisk kredsløb.

Eleverne kan undersøge et relæ og koble det sammen med en motor, som kan styres via relæet.

Eleverne kan konstruere en elektronisk kontakt med simple komponenter, modstande, transistorer og dioder.

Tegn på læring

Eksempler på tegn og læring for udvalgt område.

Eleverne kan konstruere en elektronisk kontakt med simple komponenter, modstande, transistorer og dioder.

Niveau 1

Eleven viser, hvordan en transistor via en lille elektrisk strøm kan styre en stor elektrisk strøm.

Niveau 2

Eleven bygger og beskriver i hovedtræk funktionen af et simpelt kredsløb, som er styret af en LDR modstand.

Niveau 3

Eleven konstruerer et simpelt flip flop kredsløb.

Udfordringsopgave

Eksempel på opgave, der kan udfordre den fagligt dygtige elev.

Du skal via din tablet eller computer med et ikonbaseret programmeringssprog vise, at du kan interagere med:

En ekstern genstand.

En animeret figur.

Brug fx LEGO, Raspberry Pie, Hummingbird, Roborobo, Scratch e.l.

Faglig inspiration

  • Scratch
    © http://scratch.mit.edu/

    Scratch – kom i gang med programmering

    Scratch er en gratis onlineressource, hvor elever kan udforske og arbejde med simpel programmering. Ressourcen kan give eleverne en begyndende forståelse af, hvordan computere og it-teknologi egentlig fungerer, men primært kan eleverne selv kode scripts (små programmer) og få oplevelsen af at være medskabere frem for brugere af computere.