Håndværk og design

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i håndværk og design. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I håndværk og design skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.

Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Faget i fokus

spåner.jpg
© Colourbox

Når klokken ringer - 2014

”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.
send videre6-1200_0.jpg

Design

Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.

Undervisningsforløb

Design med lys-ikonbillede
© Dansk Arkitektur Center

Design med lys - byg din egen lampe

Undervisningsforløbet Design med lys - byg din egen lampe sætter fokus på et af arkitekt- og designfagets traditionsrige og betydningsfulde områder: lys.
Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Unikke skamler

Elevens skammel gøres unik gennem materialekombination.
send videre7-1200.jpg

Send videre - en designmetode.

Forløbet er en øvelse i en designmetode, hvor eleverne arbejder videre på hinandens ideer og samtidig giver slip på egne ideer.
bore.jpg
© Mette Jørgensen

Taburet med hynde

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole.
Figur i troldhasselgren
© Irene Egeskov Andersen

Hvad gemmer grenen?

Hvilke figurer gemmer en stump troldhasselgren? Eleverne arbejder med snitning, herunder sikkerheden ved arbejdet med snittekniv.
smykke1_0.jpg
© Uffe Bjerre

Smykker i flet og støbning

Idéen bag undervisningsforløbet er, at eleverne skal arbejde med smykker, hvor de kombinerer tekstile teknikker, som fletning og vævning med metal og støbning. Forløbet er afprøvet i forsøgsperioden.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

kokossmykker
© Irene Egeskov Andersen

Smykker af kokosnød

Kokosnød er velegnet som smykkemateriale. Projektet er overskueligt for eleverne og produktet bliver unikt.
Flere små billeder i et-træramme.
© Ellemarkskolen

Personlig billedramme

En billedramme behøver ikke altid være rektangulær. Og hvorfor nøjes med et enkelt billede/udtryk i rammen? Forløbet har været afprøvet på Ellemarkskolen.
filtet fugl på pind

Snit en filtet fugl.

Kombiner snitning i frisk træ med filtning.
farvet snor

Bånd og snore

Neonfarver og nylongarn kan sagtens bruges, når man arbejder med teknikker til enkle bånd og snore med redskaber fra forskellige tidsperioder.
flet.jpg
© Mette Jørgensen

Flet en kurv til fuglefoder

Et godt begynderprojekt i pileflet er at flette en beholder til fuglefoder. Beholderen kan indeholde et æble til fuglene. Samtidig lærer eleverne om pil som flettemateriale.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

Håndværk og design - nyt fag i skolen

Armbånd med støbt hjerte

Velkommen til Håndværk og design på ny EMU.

Er I allerede igang med det nye fag ? 

Hvis I endnu ikke er begyndt, vil jeg foreslå, at håndarbejde og sløjd i det kommende skoleår planlægger et mindre forløb sammen, med inddragelse af begge fag, for at få taget hul på samarbejdet.

Har I gennemført forløb med faget, som I ønsker at dele ? Har I spørgsmål eller ideer til siderne, er I meget velkommne til at skrive til redaktøren: Irene Egeskov Andersen.

 

Fagredaktør for Håndværk og design

Irene Egeskov Andersen

Håndværk og design er på vej ind i skolen.

Derfor håber jeg du vil kunne finde brugbare ideer her på siden til at få din egen håndværk og design-undervisning godt i gang.

Har du arbejdet med et spændende forløb i Håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord og gerne et billede eller flere, om det til irene.egeskov.andersen@skolekom.dk.

Irene Egeskov Andersen, fagredaktør.