Håndværk og design

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i håndværk og design. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I håndværk og design skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.

Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Faget i fokus

spåner.jpg
© Colourbox

Når klokken ringer - 2014

”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.
send videre6-1200_0.jpg

Design

Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.
Designproces
© Mette Jørgensen

Designprocesser - eksempler

Hvad er en designproces? I denne tid bliver ord som design, designprocesser, idéudvikling, kreativitet, innovation, iværksætterri og entreprenørskab brugt ofte. Men hvad ligger der bag ordene og hvordan beskriver man fx. designprocesser?

Undervisningsforløb

Broderi på træplade
© Anette Juhler

Sig det med korssting - tradition og fornyelse

Korssting er en gammel, kendt teknik, der mest forbindes med fortiden i form af klokkestrenge og sofapuder, men i dette forløb omformes og opskaleres produkterne, og broderiet overføres til plader.
send videre7-1200.jpg

Send videre - en designmetode.

Forløbet er en øvelse i en designmetode, hvor eleverne arbejder videre på hinandens ideer og samtidig giver slip på egne ideer.
Dukker hænger i loftet
© Irene Egeskov Andersen

Udsavede dukker med tøj

Et startforløb i Håndværk og design, hvor eleverne kommer igennem et lille designforløb samt grundlæggende håndværk.
Figur i troldhasselgren
© Irene Egeskov Andersen

Hvad gemmer grenen?

Hvilke figurer gemmer en stump troldhasselgren? Eleverne arbejder med snitning, herunder sikkerheden ved arbejdet med snittekniv.
Ninsenkurve flettet af elever i 4.kl.
© Irene Egeskov Andersen

Ninsenkurv

Vi omgiver os med kurve mange steder. Små brødkurve og frugtkurve, som er billigt til salg i butikkerne. Giv eleverne et indblik i det arbejde, der ligger bag tilblivelse af en kurv.
Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Unikke skamler

Elevens skammel gøres unik gennem materialekombination.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
© Rachel Zachariassen

Frikvartersfornøjelser

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.
filtet fugl på pind

Snit en filtet fugl.

Kombiner snitning i frisk træ med filtning.
Personlig billedramme-opmærkning på plade
© Ellemarkskolen

Personlig billedramme

En billedramme behøver ikke altid være rektangulær. Og hvorfor nøjes med et enkelt billede/udtryk i rammen? Forløbet har været afprøvet på Ellemarkskolen.
tinelefant med støbeform
© Mark Skiffard

Tinstøbning

I denne aktivitet arbejder eleverne med fremstilling af en støbeform til en tinstøbning. De lærer, at en grundig og præcis fremstilling af en støbeform er forudsætningen for, at støbningen kan lykkes. Støbninger i tin kan f. eks. bruges til dele til smykker, brikker til spil, m.m.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab

Håndværk og design - nyt fag i skolen

Armbånd med støbt hjerte

Velkommen til Håndværk og design på ny EMU.

Er I allerede igang med det nye fag ? 

Hvis I endnu ikke er begyndt, vil jeg foreslå, at håndarbejde og sløjd i det kommende skoleår planlægger et mindre forløb sammen, med inddragelse af begge fag, for at få taget hul på samarbejdet.

Har I gennemført forløb med faget, som I ønsker at dele ? Har I spørgsmål eller ideer til siderne, er I meget velkommne til at skrive til redaktøren: Irene Egeskov Andersen.

 

Fagredaktør for Håndværk og design

Irene Egeskov Andersen

Håndværk og design er på vej ind i skolen.

Derfor håber jeg du vil kunne finde brugbare ideer her på siden til at få din egen håndværk og design-undervisning godt i gang.

Har du arbejdet med et spændende forløb i Håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord og gerne et billede eller flere, om det til irene.egeskov.andersen@skolekom.dk.

Irene Egeskov Andersen, fagredaktør.