Håndværk og design

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i håndværk og design. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I håndværk og design skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.

Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Faget i fokus

Innovation og redesign - videolærervejleningsmodul

Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.
Årsplansovervejelser i håndværk og design

Årsplanlægning i håndværk og design

En årsplan i faget håndværk og design tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål samt de rammer, der er om faget og holdet/klassen.
spåner.jpg
© Colourbox

Når klokken ringer - 2014

”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.

Undervisningsforløb

Design med lys-ikonbillede
© Dansk Arkitektur Center

Design med lys - byg din egen lampe

Undervisningsforløbet Design med lys - byg din egen lampe sætter fokus på et af arkitekt- og designfagets traditionsrige og betydningsfulde områder: lys.
bore.jpg
© Mette Jørgensen

Taburet med hynde

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole.
send videre7-1200.jpg

Send videre - en designmetode.

Forløbet er en øvelse i en designmetode, hvor eleverne arbejder videre på hinandens ideer og samtidig giver slip på egne ideer.
Broderi på træplade
© Anette Juhler

Sig det med korssting - tradition og fornyelse

Korssting er en gammel, kendt teknik, der mest forbindes med fortiden i form af klokkestrenge og sofapuder, men i dette forløb omformes og opskaleres produkterne, og broderiet overføres til plader.
Dukker hænger i loftet
© Irene Egeskov Andersen

Udsavede dukker med tøj

Et startforløb i Håndværk og design, hvor eleverne kommer igennem et lille designforløb samt grundlæggende håndværk.
Ninsenkurve flettet af elever i 4.kl.
© Irene Egeskov Andersen

Ninsenkurv

Vi omgiver os med kurve mange steder. Små brødkurve og frugtkurve, som er billigt til salg i butikkerne. Giv eleverne et indblik i det arbejde, der ligger bag tilblivelse af en kurv.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Spil til bevægelse
© Irene Egeskov Andersen

Lav spil til bevægelse

Lad eleverne selv lave spil til brug i bevægelse. Forløbet er venligst stillet til rådighed af Frederiksberg skole.
Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
© Rachel Zachariassen

Frikvartersfornøjelser

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.
filtet fugl på pind

Snit en filtet fugl.

Kombiner snitning i frisk træ med filtning.
Brøkbrikopbevaring løsning

Projekt Brøkbrikker – design en praktisk opbevaring.

Hvad gør man, når den originale æske til et produkt ikke kan mere eller er blevet væk? I det flg. eksemplificeret gennem en opgave, hvor eleverne laver nye opbevaringer til skolens brøkbrikker.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Seneste moduler

Innovation og redesign - videolærervejleningsmodul

Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.

Subscribe to Seneste moduler

Håndværk og design - nyt fag i skolen

Armbånd med støbt hjerte

Velkommen til Håndværk og design på EMU.

Har I gennemført forløb med faget, som I ønsker at dele ? Har I spørgsmål eller ideer til siden, er I meget velkommne til at skrive til redaktøren: Irene Egeskov Andersen.

 

Fagredaktør for Håndværk og design

Irene Egeskov Andersen

Håndværk og design er nyt fag i skolen.

Find brugbare ideer her på siden til at få din egen håndværk og design-undervisning godt i gang.

Har du arbejdet med et spændende forløb i Håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord og gerne et billede eller flere til irene.egeskov.andersen@skolekom.dk.

Irene Egeskov Andersen, fagredaktør.