Håndværk og design - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i håndværk og design - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7. - 8./8. - 9. klasse

 I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design.

Eleverne skal blive i stand til at anvende værktøj, redskaber, maskiner og teknikker på en mere avanceret måde, og de skal lære selvstændigt at tilrettelægge mere komplicerede håndværksprocesser. Forarbejdningsprocesserne kræver stigende grad af selvstændighed hos eleverne i forhold til valg og anvendelse af teknikker og mere specialiserede maskiner.

Eleverne skal lære at forholde sig til naturlige, forarbejdede og syntetiske materialer og ud fra en opgave foretage selvstændige materialevalg blandt både bløde og hårde materialer. Eleverne skal desuden lære at forarbejde materialer i forhold til form, funktion og det æstetiske udtryk set i forhold til en materiel kultur i hverdagen og kulturer før og nu.

I design skal eleverne lære at udvikle innovative og entreprenante ideer, som giver værdi for andre. Eleverne skal lære at målrette og realisere produkter med inspiration fra en alsidig materiel kultur og ud fra viden om form, funktion og æstetik.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design - valgfag

 

Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer

Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger

Faget i fokus

spåner.jpg
© Colourbox

Når klokken ringer - 2014

”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.
send videre6-1200_0.jpg

Design

Design er et begreb for såvel processen fra ide til færdigt produkt, som det er et begreb for hvilke udtryk det færdige produkt signalerer; hvordan produktet er fremstillet ud fra kravene til form, funktion m.m.

Undervisningsforløb

bore.jpg
© Mette Jørgensen

Taburet med hynde - med vægt på designprocessen

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole. Dette forløb omskrevet til valgfagsniveau.
maxiflet - snorefletning i bevægelse
© Kirsten Brandt Olesen

Maxiflet - snorefletning i bevægelse - komplicerede mønstre

Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde. Ind imellem må det vi gør godt være for sjov og uden et produkt, der venter forude. Bare alle er klar over, hvad det faktisk er vi leger/gør. Og det er de fleste. Har haft mere end en elev, der højt sagde " over, under,over, under" bare for at være sikker på at gøre det rigtige. Mentalt har mange måttet holde tungen lige i munden. Forløbet er venligst udlånt af Kirsten Brandt Olesen, Ikast.
Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Skamler-valgfag

En skammel er i sit grundudtryk et siddemøbel. Måske kan det også være en skulpturel genstand. Det afhænger af hvordan skammelen gøres til et personligt møbel - gennem valg af materialer og teknikker.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Storm P som inspiration
© Irene Egeskov Andersen

Storm P konstruktion.

Gå på opdagelse i Storm P' univers og lav din egen Storm P konstruktion.
Hvad er der indeni?
© Irene Egeskov Andersen

Hvad er der indeni?

En emballage samt sanseting; en aktivitet med fokus på innovation og entreprenørskab. Produkterne skal bruges i børnehaveklassen.
Klip-klap
© Mette Jørgensen

Design din personlige indeklip-klap.

Her lægges der vægt på elevernes egen idéudvikling, men opgaven skal ikke være for åben. Elevernes valgte idé omsættes til et produkt; en inde-klip-klap. Idéen er udviklet af Benedikte Rathmann / læreruddannelsen Bornholm og gennemført i et praktikforløb i håndværk og design på Kildegårdskolen i Herlev.
Geta-japanske sandaler

Geta – traditionelle japanske sandaler.

En aktivitet, der tager udgangspunkt i traditionel japansk kultur. I aktiviteten lægges vægten på at analysere og designe samt producere et par geta med inspiration fra de originale japanske. Forløbet er afprøvet på Rask Mølle skole, valghold 7. kl.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.

Seneste moduler

træ.jpg

Brug friskt træ til en stol eller skammel

Se her hvordan det kan lade sig gøre at lave en stol i friskt, nyfældet træ ved at bruge både snittebænk og båndkniv.

Subscribe to Seneste moduler

Mere inspiration?

Design af smykke til støbning

Se også EMU-siden Håndværk og design 

Her kan sagtens være ideer, der med små tilretninger kan bruges på valgfaget Håndværk og design.

Klik nederst på siden på "Baggrundsoplysninger om siden". Her fremgår hvilke Forenklede Fælles Mål det beskrevne kan være med til at opfylde.

Håndværk og design - valgfag

Irene Egeskov Andersen

Håndværk og design er på vej ind i skolen. Også som valgfag.

Derfor håber jeg du vil kunne finde brugbare ideer her på siden til at få din egen valgfagsundervisning i håndværk og design godt i gang.

Har du arbejdet med et spændende forløb i valgfaget Håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord om det, gerne ledsage af et billede eller flere,  til irene.egeskov.andersen@skolekom.dk.

Irene Egeskov Andersen, fagredaktør.