Madkundskab

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Madkundskab. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I madkundskab skal eleverne lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet. Eleverne skal lære at tilberede mad, som de kan lide, og forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget madkundskab

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Faget i fokus

links

Links og apps til madkundskab

- en samlet oversigt over nogle af de links og apps som er oplagte at inddrage i madkundskabsundervisningen.
sprog

Den sproglige udvikling i madkundskab

I madkundskab skal der arbejdes med den sproglige udvikling – både mundtligt og skriftligt – gennem fire sprogfærdigheder; lytning, samtale eller dialog, læsning og skrivning.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
Loma
© CFU-Lillebælt

LOMA-projektet

LOMA – Lokal Mad, er en innovativ og bæredygtig model for at integrere mad og måltider i undervisningen på tværs af fag i folkeskolen.

Undervisningsforløb

tomat
© Danwatch

Tomaternes lange vej til din pizza

Vores madforbrug er en del af den globale fødevareproduktion, hvor fødevarer rejser en lang vej gennem verden, før de ender på supermarkedshylder. Følg med på tomaternes lange vej til din pizza!
sundhed

Den søde sundhed

I forløbet "Den søde sundhed" skal eleverne udfordre de gængse forestillinger om sundhed for at sætte tanker i gang om, at sundhed er langt mere end et ofte snævret begreb.
smag

Smag til med balance

Madens smag er essentiel. Smag er både en individuel æstetisk dom baseret på det enkelte individs forforståelse, men det er også en naturvidenskabelig dokumenterbar størrelse, som undervisningen kan opbygge et fælles sprog for.
kartofler

Kartoflen i skolehaven

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget madkundskab i 4.-6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne fødevarebevidsthed og madlavning.
køkkenudstyr

Kend dit køkken og dit køkkensprog

Eleverne skal kunne begå sig i et køkken, dvs. have gjort sig erfaringer med hygiejnisk adfærd, hensigtsmæssige procesforløb, forståelse af fagord og udøvelse af rense-,skrælle-, snitte- og hakketeknikker som noget af det mest basale man bruger i et køkken.
verden rundt

Verden rundt i mad og måltider

Vi rejser som aldrig før, og de fødevarer, vi kan købe hjemme, er mere og mere globaliserede. Eleverne har brug for begreber og strukturer for at forstå verdens mangfoldighed, og her kan en analyse af måltidet i forskellige eksemplariske kulturer være en god ”knagerække” at hænge sine mange mad- og måltidsoplevelser op på.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

frokost

Tid til frokost

Frokost kan bruges som eksemplarisk for arbejdet med forskellige måltider på døgnet. Frokosten har en særlig kulturel betydning i den danske madkultur, der knytter sig til både smørrebrød, madpakker og højtidsfrokostmåltider, og samtidig er skolefrokosten et aktuelt debatemne i mange kommuner.
smag

Styr på fedtet

Som del af et større undervisningsforløb om de energigivende næringsstoffer skal eleverne også have styr på fedtet.
råvarer
© Urmila Bruun Lautrup

Rig på vitaminer og mineraler

Hvilke råvarer er rige på hvilke vitaminer og mineraler? Lad eleverne fremstille ”mest rig på”-plancher.
syv

De syv dødssynder og maden

I både litteratur, billeder, film og andre kulturudtryk bruger vi mad som bærer af bestemte betydninger. Ved at arbejde med madens symbolformer i helt andre udtryk end vi normalt forbinder med mad, kan vi åbne øjnene for de budskaber, mad kan give både i traditionelle forbrugersammenhænge og mere utraditionelle kulturelle sammenhænge.
læs

Læs opskriften!

At læse en opskrift kræver særlige læsestrategier. ”Læs opskriften!” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i læseforståelsesstrategien ”før, under og efter læsningen”.
skriv

Skriv opskriften!

Gennem skrivning kan eleverne opnå en større forforståelse for instruktionen som fagtekst i faget. ”Skriv opskriften!” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i reproduktion af en opskrift.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Velkommen til Madkundskab

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse ideer og inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.