Madkundskab

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Madkundskab. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I madkundskab skal eleverne lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet. Eleverne skal lære at tilberede mad, som de kan lide, og forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget madkundskab

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Faget i fokus

Champignonens CV
© Sæson

Skriv et grøntsags- eller frugt-CV

I aktiviteten “Skriv et grøntsags- eller frugt-CV” skal eleverne skrive CV’er for udvalgte grøntsager og frugter. Aktiviteten har fokus på faglig skrivning i faget samt ideer til, hvordan man kan anvende mere frugt og grønt i kosten.
links

Links og apps til madkundskab

- en samlet oversigt over nogle af de links og apps som er oplagte at inddrage i madkundskabsundervisningen.
nøgleord

Nøgleord i opskriften - handleverber

Opskrifter er fyldt med handleverber – handleverber, der fortæller, hvad man skal gøre for at nå frem til en færdig ret. Aktiviteten ”Nøgleord i opskriften – handleverber” har fokus på at støtte eleverne i at finde og forstå opskrifters handleverber.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
suppe

Freestyle-suppe

I aktiviteten “Freestyle-suppe” skal eleverne lave suppe uden en opskrift. Aktiviteten kan anvendes som afslutning på et forløb om grundsmagene, da der er fokus på smag og tilsmagning.
Opskrift-puslespil

Opskrifts-puslespillet

Aktiviteten ”Opskrifts-puslespillet” sætter fokus på instruktionen som genre. Eleverne lærer, ved at lægge opskrifts-puslespil, om opskriftens tekststruktur og bliver bevidste om arbejdsprocessernes kronologi.

Undervisningsforløb

Kartofler

Kulhydrater og kartofler

I forløbet "Kulhydrater og kartofler" skal eleverne gøre sig erfaringer med kartoflen som råvaregruppe som led i udvikling af deres fødevarebevidsthed.
køkkenudstyr

Kend dit køkken og dit køkkensprog

Eleverne skal kunne begå sig i et køkken, dvs. have gjort sig erfaringer med hygiejnisk adfærd, hensigtsmæssige procesforløb, forståelse af fagord og udøvelse af rense-,skrælle-, snitte- og hakketeknikker som noget af det mest basale man bruger i et køkken.
Mad og minder

Mad og minder

Mad kan være forbundet med gode minder. Skab opmærksomhed på måltiders sammenhæng med følelses- og sansemæssige oplevelser og giv eleverne mulighed for at sætte ord på deres bedste madminde.
verden rundt

Verden rundt i mad og måltider

Vi rejser som aldrig før, og de fødevarer, vi kan købe hjemme, er mere og mere globaliserede. Eleverne har brug for begreber og strukturer for at forstå verdens mangfoldighed, og her kan en analyse af måltidet i forskellige eksemplariske kulturer være en god ”knagerække” at hænge sine mange mad- og måltidsoplevelser op på.
DM i Madkundskab

Madlavning og fysisk-kemiske processer

I forløbet "Madlavning og fysisk-kemiske processer" skal eleverne undersøge, hvordan mælkeprodukter reagerer fysisk og kemisk ved tilberedning. Forløbet er en del af "Mælk & Mælkeprodukter – og deres fysisk-kemiske egenskaber", men kan også bruges seperat.
sundhed

Den søde sundhed

I forløbet "Den søde sundhed" skal eleverne udfordre de gængse forestillinger om sundhed for at sætte tanker i gang om, at sundhed er langt mere end et ofte snævret begreb.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

råvarer
© Urmila Bruun Lautrup

Rig på vitaminer og mineraler

Hvilke råvarer er rige på hvilke vitaminer og mineraler? Lad eleverne fremstille ”mest rig på”-plancher.
smag

Styr på fedtet

Som del af et større undervisningsforløb om de energigivende næringsstoffer skal eleverne også have styr på fedtet.
suppe

Freestyle-suppe

I aktiviteten “Freestyle-suppe” skal eleverne lave suppe uden en opskrift. Aktiviteten kan anvendes som afslutning på et forløb om grundsmagene, da der er fokus på smag og tilsmagning.
læs

Læs opskriften!

At læse en opskrift kræver særlige læsestrategier. ”Læs opskriften!” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i læseforståelsesstrategien ”før, under og efter læsningen”.
skriv

Skriv opskriften!

Gennem skrivning kan eleverne opnå en større forforståelse for instruktionen som fagtekst i faget. ”Skriv opskriften!” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i reproduktion af en opskrift.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Seneste moduler

Smag

Kend grundsmagene

I aktiviteten ”Kend grundsmagene” skal eleverne placere fem komplekse smage i smage5kanter ved at smage sig frem. Aktiviteten er god som introduktion til et forløb om smag og tilsmagning.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til Madkundskab

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse ideer og inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.