Madkundskab

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Madkundskab. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

4./5./6./7. klasse

I madkundskab skal eleverne lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet. Eleverne skal lære at tilberede mad, som de kan lide, og forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget madkundskab

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Faget i fokus

links

Links og apps til madkundskab

- en samlet oversigt over nogle af de links og apps som er oplagte at inddrage i madkundskabsundervisningen.
nøgleord

Nøgleord i opskriften - handleverber

Opskrifter er fyldt med handleverber – handleverber, der fortæller, hvad man skal gøre for at nå frem til en færdig ret. Aktiviteten ”Nøgleord i opskriften – handleverber” har fokus på at støtte eleverne i at finde og forstå opskrifters handleverber.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
Det innovative æble

Det INNOVATIVE æble!

Eleverne skal motiveres til at eksperimentere med mad og madlavning. Temaet er æbler og læringsaktiviteten er tilrettelagt med innovationsmodellen FIRE.
julebagekagedag

Madkalenderen: Julebagekagedag

Aktiviteten “Julebagekagedag” er velegnet i et større forløb om mad og højtider, hvor formålet er, at eleverne skal opnå en forståelse for måltider og madkultur.

Undervisningsforløb

vitaminer

A, B, C, D, E, K – 13 vitaminer skal der stå!

Hvorfor er vitaminer nødvendige? Og hvilke fødevarer indeholder hvilke vitaminer? I undervisningsforløbet "A, B, C, D, E, K - 13 vitaminer skal der stå!" skal eleverne undersøge vitaminerne.
tomat
© Danwatch

Tomaternes lange vej til din pizza

Vores madforbrug er en del af den globale fødevareproduktion, hvor fødevarer rejser en lang vej gennem verden, før de ender på supermarkedshylder. Følg med på tomaternes lange vej til din pizza!
DM i Madkundskab

Eksperimenter med mælk

I forløbet "Eksperimenter med mælk" skal eleverne eksperimentere med grød, arbejde med synlig og skjult mælk i retter og til sidst udvikle deres egne retter. Forløbet er en del af "Mælk & Mælkeprodukter – og deres fysisk-kemiske egenskaber", men kan også bruges seperat.
madkasse

Et kig i madkassen

Madpakken giver brændstof til hjernen – så tag et kig i madkassen!
Hygiejne

Hygiejne

Hygiejneområdet omfatter kendskab til mikroorganismer i fødevarer, både de gode, de skadelige og de sygdomsfremkaldende, samt hvordan man kan agere for at fremme eller undgå effekter af mikrobiel aktivitet.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

hold rent

Hold køkkenet rent!

Hvis eleverne skal kunne agere i køkkenet med relevante forholdsregler for fornuftig hygiejne, må de kende til de hygiejneproblemer, der kan opstå i en madlavningsproces.
grise

Grise til debat

Når vi arbejder med bæredygtighed og miljø, kan der både arbejdes med produktionsmådernes aftryk på miljøet og konsekvenser for produkterne, både før og efter de er slagtede/høstede. Et oplagt eksempel på en aktuel produktion er grise, eftersom Danmark er storproducent inden for denne fødevaregruppe.
barometer

Holdningsbarometer: Økologi

Forforståelsen af økologi er mangfoldig. Nogle mener økologi er svaret på alt godt, mens andre synes det er fup og fidus. I et lille forløb om folks forståelse af økologi som delvist styrende for vores madvalg, kan man trække på både viden om fødevareproduktion, miljø og ressourcer og på vurdering af en fødevares kvalitet i relation til netop miljøet.
lup

Hvad varedeklarationen gemte

Som en del af den faglige læsning indenfor madkundskab skal eleverne kunne aflæse madvaredeklarationer og kende til fagord og begreber. Men når det med småt skal læses og forstås, kan det kræve at eleverne påtager sig detektivrollen og tager luppen i hånden…
hc_0.jpg

Guldaldermad - en eventyrlig historie

Mad i et historisk perspektiv er med til at afgrænse vores egen tid. Ved at arbejde med mad fra bestemte perioder - gerne på tværs af flere kulturelle udtryksformer (litteratur, musik, arkitektur, kunst og gastronomi) - kan eleverne lære om bestemte tendenser, der går igen, og hvordan de er et udtryk for en bestemt samfundsstruktur, norm og tid.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

julebagekagedag

Madkalenderen: Julebagekagedag

Aktiviteten “Julebagekagedag” er velegnet i et større forløb om mad og højtider, hvor formålet er, at eleverne skal opnå en forståelse for måltider og madkultur.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til Madkundskab

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse ideer og inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.