Madkundskab - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Madkundskab - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7. - 8./8. - 9. klasse

I valgfaget madkundskab skal eleverne bygge oven på deres færdigheder og viden om mad og madlavning. Eleverne skal ud over at træffe sunde madvalg for sig selv også lære at træffe sunde madvalg for andre målgrupper, og de skal opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer og deres produktionsforhold. Derudover skal eleverne lære at eksperimentere med smag og madlavning samt arbejde med holdninger til mad, madoplevelser, madglæde og livskvalitet.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne for faget madkundskab - valgfag

Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation

Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse

Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker

Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår

Faget i fokus

links

Links og apps til madkundskab

- en samlet oversigt over nogle af de links og apps som er oplagte at inddrage i madkundskabsundervisningen.
sprog

Den sproglige udvikling i madkundskab

I madkundskab skal der arbejdes med den sproglige udvikling – både mundtligt og skriftligt – gennem fire sprogfærdigheder; lytning, samtale eller dialog, læsning og skrivning.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
innovation

Innovation og entreprenørskab i madkundskab

I madkundskab skal undervisningen motivere til at tænke nyt. Eleverne skal eksperimentere med madlavning og handle på de gode idéer, der opstår i køkkenet såvel som i teorilokalet.

Undervisningsforløb

Sundhed

Grønne nyfortolkninger

”Grønne nyfortolkninger” er et undervisningsforløb om bearbejdning af opskrifter med henblik på ernæringsforbedring. Eleverne skal i dette forløb ernæringsforbedre klassiske hverdagsretter ved at tilføje flere (grove) grønsager til retterne.
Ingredienser

1-2-3 ingredienser og et basislager

Hvad kan man lave med tre givne ingredienser og et basislager? I undervisningsforløbet ”1-2-3 ingredienser og et basislager” skal eleverne gennem deres viden om ingrediensers anvendelsesmuligheder og smag sammensætte en velsmagende ret af tre givne ingredienser og et basislager.
Madlavning

Et måltidsmål...

Du skal på picnic med vennerne…. Du får besøg af mormor, som elsker traditionel dansk mad… Du har lige været i Indien og hjemvendt fra en rejse fyldt med smagsindtryk, vil du lave indisk middag til dine venner… I undervisningsforløbet ”Et måltidsmål…” danner forskellige måltidsmål udgangspunkt for elevernes eksperimenterende arbejde med madlavningens mål og struktur.
Måltid

Det komplekse måltid

Hvad lægger man egentlig mærke til, når man spiser et måltid? Maden? Måden maden bliver serveret på? Hvem man spiser maden sammen med? Hvor man spiser maden? Hvornår man spiser maden? Hvorfor man spiser lige netop den mad, man spiser?
fisk

Valget er dit! - Fra vand til bord – fisk, bløddyr og tang

Dette forløb handler om det daglige indkøbsvalg. På hvilken måde har disse valg betydning for mennesker, natur, fisk og vandmiljø? Hvilke konsekvenser har den mad, vi putter i munden, på længere sigt, og hvordan kan vi være med til at understøtte et bæredygtigt valg?
is

Is, Is, Is!

I forløbet ”Is, Is, Is!” skal eleverne skabe et isprojekt. De skal agere isproducenter og udvikle en ny ispind, som skal markedsføres.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

tomat

Tomaternes lange vej til din pizza

Vores madforbrug er en del af den globale fødevareproduktion, hvor fødevarer rejser en lang vej gennem verden, før de ender på supermarkedshylder. Følg med på tomaternes lange vej til din pizza!

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til Madkundskab - valgfag

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab - valgfag i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse undervisningsforløb og faglig inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.