Medier - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Medier - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7./8./9. klasse

Elevernes oplevelser og erfaringer med medier fra andre fag samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Undervisningen sigter mod, at eleverne kan gennemføre en målrettet medieproduktion fra idé til publicering samt gennemføre en målrettet medieanalyse af udvalgte medieprodukter. Eleverne skal udvikle kendskab til de udvalgte medieudtryks potentiale og begrænsninger.

Arbejdet skal munde ud i medieproduktioner i flere mediegenrer. Dette kan eksempelvis være en podcast eller en projektpræsentation.

Hovedvægten lægges på digitale multimodale produkter. Det er centralt, at eleverne kan arbejde målrettet med at udvælge medieudtryk og sammensætte dem til multimodale udtryk. Derudover er det væsentligt, at eleverne kan analysere multimodale udtryk dels ud fra en helhed og dels ud fra sammenhængen mellem de enkelte medieudtryk.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget medier

Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner

Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv

Faget i fokus

Tandhjul

Medier valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget medier. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Ophavsret,

Korte film om ophavsret

Her finder du fem korte film om ophavsret. Filmene formidler relevant viden for lærerens praksis.

Undervisningsforløb

Billedreportage

Billedreportage

Eleverne skal beskæftige sig med billedet som en udtryksform, der kan skabe en sammenhængende fortælling, og som ved hjælp af andre mediegenrer og medieudtryk kan forstærkes og gøres til et meget stærkt kommunikativt redskab. Forløbet er udviklet i samarbejde med Jan Frydensberg.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.