Samfundsfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Samfundsfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

8. - 9. klasse

I samfundsfag arbejder eleverne med samfundsmæssige problemstillinger inden for politik, økonomi og sociale og kulturelle forhold. 

Eleverne lærer at anvende samfundsfaglige metoder og begreber i undersøgelse og diskussion af problemstillingerne.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget samfundsfag

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

10. klasse

I samfundsfag arbejder eleverne med samfundsmæssige problemstillinger inden for politik, økonomi og sociale og kulturelle forhold. Eleverne lærer at anvende samfundsfaglige metoder og begreber i undersøgelse og diskussion af problemstillingerne.

For færdigheds- og vidensmålene i 10. klasse gælder det, at der er taget hensyn til både muligheden for at konsolidere den viden, der er arbejdet med i 8. og 9. klasse, og muligheden for at gå i dybden med bestemte områder.

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Faget i fokus

Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.
COLOURBOX1661642.jpg

EU - den grundlæggende historie

I dette forløb arbejdes med EU's historie for at få en forståelse for baggrunden for EU, og det diskuteres om EU stadig har betydning som ”fredsprojekt”.
Læsning
© Styrelsen for It og Læring / Lise Thomsen

Temaside om sproglig udvikling i samfundsfag

"Samfundet i dag har brug for, at alle er kompetente læsere af fagtekster." Sådan står der i Forenklede Fælles Mål for Samfundsfag i sektionen "sproglig udvikling". Herunder er samlet forslag og inspirationsmateriale til at arbejde med faglig læsning i samfundsfag. Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekster i faget.

Undervisningsforløb

Tortur forhør
© Amnesty

Tortur - grundmodul

Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af international politik gennem emnet "menneskerettigheder".
Filmstribe
© Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
FN flag malet på mur

FN - "den store mægler"

Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om FN's arbejde, arbejde med FN´s opgave som konfliktmægler, samt gå i dybden med eksempler på internationale konflikter.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

Grønlandsk flag

Dagens Grønland

Danmark og Grønland er forbundet i et rigsfællesskab, men mange danskere ved desværre kun ganske lidt om Grønland. Dagens Grønland sætter gennem 13 temaer fokus på forskellige faglige emner om Grønland.
COLOURBOX1661642.jpg

EU - den grundlæggende historie

I dette forløb arbejdes med EU's historie for at få en forståelse for baggrunden for EU, og det diskuteres om EU stadig har betydning som ”fredsprojekt”.
Mediemagt_DR_Skole.JPG
© DR

Mediernes magt - den 4. statsmagt

Mediernes magt - den 4. statsmagt - kan bruges som et afsæt for at kunne undervise eleverne i den fjerde statsmagt. Materialet kan også fungere som et selvstændigt forløb om mediernes magt og rolle i dansk politik.
den danske model lo da_0.jpg
© ug.dk

Dyk ned i den danske model

Formålet med dette modul er få viden om hvordan er det danske arbejdsmarked er indrettet, og hvilke styrker og svagheder det giver Danmark i en verden præget at globale muligheder og risici.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Seneste moduler

nytaar_COLOURBOX3245760.jpg

Dronningens og Statsministerens nytårstaler

Hver år taler Dronningen og Statsministeren til befolkningen i hver deres nytårstale. I Danmark har den siddende monark afholdt nytårstaler lige siden 1941. Thorvald Stauning (S) var den første statsminister, der holdt en nytårstale til folket i 1940.

Subscribe to Seneste moduler

Din klasse skal med til Skolevalg 2017

Skolevalg 2017 er virkelighedsnær demokrati undervisning i øjenhøjde. Det er et landsdækkende valg for elever i 8., 9. og 10. klasse, der gennemføres så autentisk som muligt. I de tre uger kører et valgkampslignende undervisningsforløb.

Din klasse skal med!

Se meget mere og tilmeld dig her.

Fokus: EU i undervisningenPå temasitet eu.emu.dk har du en altid opdateret oversigt over tilgængelige undervisningsmaterialer om EU. Der er også video, billedserier og spil, der alle er udvalgte fordi de kan bruges i grundskolen.