Tysk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Tysk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

5. - 7. klasse

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale.

I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.

Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

8. - 9. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

Eleverne skal opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende tysk i mødet med tysktalende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

10. klasse

I dette forløb lægges der fortsat vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne fortsat udvikle deres kulturforståelse og anvende tysk i mødet med tysktalende.

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
Berlin ordsky

Er du til TYSK?

Formålet med dette spændende projekt er at skabe interesse for det tyske sprog for unge og lade danske tyskelever møde danskere, som bor i Berlin.
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen - Tysk

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole

Undervisningsforløb

Computer med reklamevideo

Lav Werbespots på tysk

Lad dine elever få indsigt i tysk kultur og træne præsentation ved at arbejde med reklamen som udtryksform.
Tysk flag og andre flag

Mit Deutsch in die Welt

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier.
Frauenkirche München

Deutsche Städte besuchen

Lad dine elever træne lytning og samtale, mens de besøger tyske storbyer på video. Forløbet er primært tiltænkt 8. klassetrin.
Sociale medier gammeldags

Tweet dine teser på tysk

Martin Luthers teser ændrede verden. Arbejd med enkle sætninger om de store spørgsmål på tysk, og lad dine elever tweete deres teser.
Berlin med seværdigheder på baggrund af det tyske flag

Eine Reise nach Berlin

Berlin ist toll! Lad dine elever træne læsning og mundtlig præsentation, mens de arbejder med at arrangere en rejse til Berlin
Kamera

Ein Video von meiner Welt

Lad dine elever lave små videoer om deres verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Ved stranden

Postkarten schreiben

Lige efter ferien er det oplagt at skrive postkort til familien, en ven eller veninde. Her kan eleverne med fordel øve sig på den frie skriftlige fremstilling, som de bliver prøvet i til en evt. skriftlig prøve i 9. klasse (FP9).
Billede af et klassisk slagskib

Sænke slagskibe med modalverberne

Sænke slagskibe er et enkelt spil, som de fleste allerede kender. Her finder du det i en særlig udgave til træning af modalverberne på tysk.
Soundcloud
© Soundcloud

Mundtlighed og udtale

Gratis-programmet Soundcloud er et fremragende arbejdsredskab til at følge den enkelte elevs mundtlige udvikling og give feedback.

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.

Seneste moduler

Piger fotograferer Martin Luther på billede

Reformationen - ressourcer for tysklærere

Lad dig inspirere til at inddrage Reformationen i tyskundervisningen. Her finder du links og information.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til EMU Tysk

Wilkommen!

Jeg håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med tysk!

Med venlig hilsen

Christian Falkesgaard Brendholdt

christian.brendholdt@skolekom.dk

Tweet dine teser på tysk!

Aviser med Martin Luther

Nytænkende undervisningsforløb, hvor dine elever tweeter deres tanker om en bedre verden - inspireret af Martin Luthers teser. Forløbet udbydes i forbindelse med fejringen af 500-året for Reformationen.

Se under undervisningsforløb ovenfor her på forsiden.