Tysk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Tysk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

5. - 7. klasse

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale.

I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.

Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

8. - 9. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

Eleverne skal opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende tysk i mødet med tysktalende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

10. klasse

I dette forløb lægges der fortsat vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne fortsat udvikle deres kulturforståelse og anvende tysk i mødet med tysktalende.

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Faget i fokus

sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen - Tysk

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
Berlin ordsky

Er du til TYSK?

Formålet med dette spændende projekt er at skabe interesse for det tyske sprog for unge og lade danske tyskelever møde danskere, som bor i Berlin.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.

Undervisningsforløb

Computer med reklamevideo

Lav Werbespots på tysk

Lad dine elever få indsigt i tysk kultur og træne præsentation ved at arbejde med reklamen som udtryksform.
Sociale medier gammeldags

Tweet dine teser på tysk

Martin Luthers teser ændrede verden. Arbejd med enkle sætninger om de store spørgsmål på tysk, og lad dine elever tweete deres teser.
Frauenkirche München

Deutsche Städte besuchen

Lad dine elever træne lytning og samtale, mens de besøger tyske storbyer på video. Forløbet er primært tiltænkt 8. klassetrin.
Skiløber

Mein Sport

Lad dine elever søge informationer om en sportsgren efter eget valg og præsentere elektronisk.
Tysk flag og andre flag

Mit Deutsch in die Welt

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier.
Kamera

Ein Video von meiner Welt

Lad dine elever lave små videoer om deres verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af et klassisk slagskib

Sænke slagskibe med modalverberne

Sænke slagskibe er et enkelt spil, som de fleste allerede kender. Her finder du det i en særlig udgave til træning af modalverberne på tysk.
Soundcloud
© Soundcloud

Mundtlighed og udtale

Gratis-programmet Soundcloud er et fremragende arbejdsredskab til at følge den enkelte elevs mundtlige udvikling og give feedback.

Indhold på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Materialer: Krav til projektopgaven • Inspiration til vejledning af eleverne • Fokus på innovation og entreprenørskab

Velkommen til EMU Tysk

Wilkommen!

Jeg håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med tysk!

Med venlig hilsen

Christian Falkesgaard Brendholdt

christian.brendholdt@skolekom.dk

Tweet dine teser på tysk!

Aviser med Martin Luther

Nytænkende undervisningsforløb, hvor dine elever tweeter deres tanker om en bedre verden - inspireret af Martin Luthers teser. Forløbet udbydes i forbindelse med fejringen af 500-året for Reformationen.

Se under undervisningsforløb ovenfor her på forsiden.