Tysk

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Tysk. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

5. - 7. klasse

Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale.

I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.

Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

8. - 9. klasse

I dette forløb lægges der vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer, og efterhånden skal de lære at redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

Eleverne skal lære at skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt på skrift afstemt efter modtager og valg af medie.

Eleverne skal opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende tysk i mødet med tysktalende.

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk

 

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

10. klasse

I dette forløb lægges der fortsat vægt på, at eleverne gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikler deres færdigheder i at kommunikere samt deres sproglige bevidsthed.

I mundtlig kommunikation skal eleverne forstå hovedindhold og detaljer med det mål at kunne redegøre for egne holdninger i et sammenhængende sprog.

I skriftlig kommunikation skal eleverne skelne mellem forskellige læste teksttyper og selv kommunikere klart og forståeligt afstemt efter modtager og valg af medie.

I kultur og samfund skal eleverne fortsat udvikle deres kulturforståelse og anvende tysk i mødet med tysktalende.

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
Flipped Learning
© Anders Schunk

Undervisningsvideoer - Flipped Learning

Du kan som lærer lave dine egne korte undervisningsvideoer, som eleverne skal se som forberedelse til et emne. Det er "flipped learning", en ny undervisningstrend fra USA.
Kvinde med kuvert

Den internationale dimension

Internationalt samarbejde er ein Muss i tyskundervisningen. Som lærer kan man vælge, om dette skal ske i form af netvenner, klasse- eller skolesamarbejde.
Goethe Institut Logo
© goethe.de

Goethe Institut

Goethe Institut fremmer kendskabet til tysk sprog og kultur i hele verden.
holocaust1200.jpg
© Colourbox

En tur i Berlins historie

Her får du baggrundsviden til at levendegøre fortiden for eleverne, hvis du skal med en klasse til Berlin - eller I foretager en virtuel rejse på klassen.

Undervisningsforløb

Kamera

Ein Video von meiner Welt

Lad dine elever lave små videoer om deres verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk
Frauenkirche München

Deutsche Städte besuchen

Lad dine elever træne lytning og samtale, mens de besøger tyske storbyer på video. Forløbet er primært tiltænkt 8. klassetrin.
Tysk flag og andre flag

Mit Deutsch in die Welt

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier.
Skiløber

Mein Sport

Lad dine elever søge informationer om en sportsgren efter eget valg og præsentere elektronisk.
Berlin med seværdigheder på baggrund af det tyske flag

Eine Reise nach Berlin

Berlin ist toll! Lad dine elever træne læsning og mundtlig præsentation, mens de arbejder med at arrangere en rejse til Berlin
Online shopping

Supermarked på tysk - online einkaufen!

Takket være internetshopping kan du tage dine elever med ind i et tysk supermarked, hvor de afprøver deres læsefærdighed og træner gloser og tal. Forløbet er tiltænkt 8. klassetrin.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af et klassisk slagskib

Sænke slagskibe med modalverberne

Sænke slagskibe er et enkelt spil, som de fleste allerede kender. Her finder du det i en særlig udgave til træning af modalverberne på tysk.
dyr1200.png
© Colourbox

Træn ordforråd med flash cards

Ordforråd er centralt i alle faser af sprogindlæringen. Lege og spil med flash cards er en glimrende måde at træne ordforråd på.
Soundcloud
© Soundcloud

Mundtlighed og udtale

Gratis-programmet Soundcloud er et fremragende arbejdsredskab til at følge den enkelte elevs mundtlige udvikling og give feedback.

Indhold på tværs af fagene

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Kartoffelplante

Skolehaver, Indhold på tværs

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.
Til temaforsiden

Projektopgaven

Temasiden giver inspiration og hjælp til at arbejde med projektopgaven i grundskolen.

Velkommen til EMU Tysk

Christian Falkgesgaard Brendholdt

Wilkommen!

Jeg håber, at du vil finde en masse brugbart indhold, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med tysk!

Med venlig hilsen

Christian Falkesgaard Brendholdt

christian.brendholdt@skolekom.dk

Nye forløb til læringsmålstyret undervisning i tysk

Globus og flag

Nu er der nye undervisningsforløb til arbejdet med bl.a. færdigheds-vidensområdet Tysk som adgang til verden samt Tekster og medier. 

Se mere her på forsiden under Undervisningsforløb. 

God fornøjelse!

Christian Brendholdt