Tysk - valgfag

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Tysk - valgfag. Under hvert kompetencemål finder du de tilhørende færdigheds- og vidensmål, tegn på læring og udfordringsopgaver. Nederst på siden er der forslag til undervisningsforløb og læringsaktiviteter til de forskellige målpar.

7. - 9. klasse

I valgfaget tysk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag.

Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, fx gennem udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd.

Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sprogligt sammenhængende og give udtryk for egne holdninger.

Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i Tyskland og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk - valgfag

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur og forstå og formidle forståelse for kultur

Faget i fokus

Tandhjul

Tysk valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget tysk. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
Flipped Learning
© Anders Schunk

Undervisningsvideoer - Flipped Learning

Du kan som lærer lave dine egne korte undervisningsvideoer, som eleverne skal se som forberedelse til et emne. Det er "flipped learning", en ny undervisningstrend fra USA.

Undervisningsforløb

Tyskland med Bundeslaender

Kreuz und quer durch Deutschland

Undervisningsforløbet Kreuz und quer durch Deutschland beskriver læringsmålstyret undervisning i faget tysk i 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund.

Faglig inspiration

Indhold på tværs af fagene

Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Klasse arbejder ved PC

Ro og klasseledelse

Her er en guide, eksempler på kortere undervisningsforløb, en række artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte lærere og pædagogisk personale i arbejdet med klasseledelse.