Arbejdsliv

4.- 6. klasse

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Kompetenceområdet arbejdsliv omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Arbejdsvilkår fokuserer på vilkår og arbejdsforhold i forskellige typer job før og nu med udgangspunkt i nærmiljøet.

Arbejdsmarked fokuserer på aktuelle situationer og begivenheder på arbejdsmarkedet samt på spørgsmål, der vedrører ligestilling og ligeværd.

Arbejdsliv fokuserer på de forskelle, der kan være mellem forskellige arbejdsliv, og hvad der betinger sådanne forskelle. 

 

Læs mere om arbejdsliv i emnet uddannelse og job

Obligatorisk

Arbejdsvilkår

Eleverne arbejder med vilkår og arbejdsforhold i forskellige typer job før og nu med udgangspunkt i nærmiljøet. Der fokuseres på arbejdsmiljø og arbejdskulturer inden for forskellige job og brancher. 

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu

Vidensmål

Eleven har viden om regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarked

Eleverne arbejder med arbejdsmarkedet, dets funktion og opbygning. Der tages udgangspunkt i aktuelle situationer og begivenheder på arbejdsmarkedet, og spørgsmål, der vedrører ligestilling og ligeværd, diskuteres.

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere betydning af et rummeligt arbejdsmarked

Vidensmål

Eleven har viden om ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskulturer

Arbejdsliv

Eleverne trænes i at diskutere forskellige værdier knyttet til familie-, arbejds- og fritidsliv og vurdere betydningen af disse i et karriereperspektiv. Der er fokus på de forskelle, der kan være mellem forskellige arbejdsliv, og hvad der betinger sådanne forskelle.

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv

Vidensmål

Eleven har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker

Emner i fokus

Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.