Arbejdsliv

7.- 9. klasse

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetenceområdet arbejdsliv omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Arbejdsmarked fokuserer på rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, herunder den danske model og det danske aftalesystem.

Arbejdsliv fokuserer på forskellige former for arbejdsliv og disses indvirkning på familie- og fritidsliv.

Arbejdsvilkår fokuserer på konkrete arbejdsvilkår knyttet til forskellige typer af job, herunder start af egen virksomhed.

 

Læs mere om arbejdsliv i emnet uddannelse og job

Obligatorisk

Arbejdsmarked

Eleverne arbejder med rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, herunder den danske model og det danske aftalesystem. Der samarbejdes fx med fagforeninger og A-kasser og indgås partnerskaber med lokale virksomheder eller organisationer, der kan bidrage til, at emnet kan eksemplificeres og udforskes.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet

Vidensmål

Eleven har viden om et foranderligt arbejdsmarked

Arbejdsvilkår

Eleverne arbejder dybere med konkrete arbejdsvilkår knyttet til forskellige typer af job, herunder start af egen virksomhed. Eleverne arbejder med forskellige former for ansættelse og de rammer og betingelserne, der knytter sig hertil. Eleverne arbejder med projekter, hvor de afprøver roller som lønmodtager, arbejdsgiver og iværksætter. 

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job

Vidensmål

Eleven har viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere

Arbejdsliv

Eleverne skal arbejde med forskellige former for arbejdsliv og disses indvirkning på familie- og fritidsliv. Der arbejdes med konkrete beskrivelser og diskussion af arbejdsliv, sådan som de har formet og former sig for forskellige mennesker i forskellige typer karriereforløb, fx selvstændig, lønmodtager, projektansatte, iværksættere mv.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere

Vidensmål

Eleven har viden om livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere

Emnet i fokus

Fra eventyr til virkelighed
© UU Vendsyssel Øst Vest

Bog- og skriveprojekt

I projektet ”Fra Eventyr til virkelighed” kan eleverne lære om at skabe og skrive litteratur, sætte bøger op grafisk og endelig trykke dem, som en trykker kan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.
Det danske arbejdsmarked  - logo
© Forlaget Columbus

Det danske arbejdsmarked

Hvad er et godt arbejde? Hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, og hvilke udfordringer står Danmark overfor i de kommende år? Det og meget mere kan man finde information om på Det Danske Arbejdsmarked (website).

Undervisningsforløb

Foranderlige-arbejdsliv

Det foranderlige arbejdsliv

Eleverne undersøger forskellige arbejdsformer og typer af job for dermed at overveje deres egne muligheder på et arbejdsmarked i udvikling og forandring.
Karrieremuligheder i en virkomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed

Gennem besøg på en virksomhed og ud fra en undersøgelse af de ansattes jobtyper etablerer eleverne en fiktiv reklamevirksomhed.

Emner i fokus

Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.