Fra uddannelse til job

7.- 9. klasse

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetenceområdet fra uddannelse til job omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Fra uddannelse til job fokuserer på arbejde med lokale, nationale og internationale jobmuligheder og sammenhængen mellem uddannelse og job.

Information fokuserer på informationssøgning, herunder brug af forskellige metoder og kilder, med henblik på at kunne finde og vurdere relevant information om uddannelse og job.

Uddannelses- og jobkendskab fokuserer på elevernes evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige karrieremuligheder.

 

Læs mere om fra uddannelse til job i emnet uddannelse og job

Obligatorisk

Fra uddannelse til job

Der arbejdes med lokale, nationale og internationale jobmuligheder og sammenhængen mellem uddannelse og job. Eleverne får, bl.a. via samarbejde med ungdomsuddannelserne (introduktionskurser, brobygning mv.), indblik i mulighederne for at kunne tage dele af sin uddannelse i udlandet.

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

Vidensmål

Eleven har viden om uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

Information

Eleverne arbejder med informationssøgning, herunder brug af forskellige metoder og kilder, med henblik på at kunne finde og vurdere relevant information om uddannelse og job. Der indgår såvel virtuelle som reale informationskilder, eksempelvis møder med andre unge, ungdomsuddannelsernes hjemmesider og tilknyttede sociale medier. 

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere information om uddannelse og job

Vidensmål

Eleven har viden om kildekritisk informationssøgning om uddannelse og job

Uddannelse- og jobkendskab

Eleverne arbejder med indhold og krav i forskellige uddannelser, erhverv, jobtyper og former for iværksætteri. Der fokuseres på elevernes evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige karrieremuligheder. Der samarbejdes med virksomheder/erhvervsliv og ungdomsuddannelser, og eleverne besøger eksterne samarbejdspartnere, ligesom disse deltager i undervisningsforløb på skolen.

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri

Vidensmål

Eleven har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri

Emnet i fokus

Fra eventyr til virkelighed
© UU Vendsyssel Øst Vest

Bog- og skriveprojekt

I projektet ”Fra Eventyr til virkelighed” kan eleverne lære om at skabe og skrive litteratur, sætte bøger op grafisk og endelig trykke dem, som en trykker kan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.
Det danske arbejdsmarked  - logo
© Forlaget Columbus

Det danske arbejdsmarked

Hvad er et godt arbejde? Hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, og hvilke udfordringer står Danmark overfor i de kommende år? Det og meget mere kan man finde information om på Det Danske Arbejdsmarked (website).

Undervisningsforløb

Før under og efter erhvervspraktik

Før, under og efter erhvervspraktik

Erhvervspraktik bruges som afsæt til bl.a. at undersøge job, uddannelser og muligheder for beskæftigelse og desuden til, at eleverne overvejer deres valg af uddannelse og job.
Karrieremuligheder i en virkomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed

Gennem besøg på en virksomhed og ud fra en undersøgelse af de ansattes jobtyper etablerer eleverne en fiktiv reklamevirksomhed.

Emner i fokus

Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.