Personlige valg

7.- 9. klasse

Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetenceområdet personlige valg omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Mine mål fokuserer på elevens læringserfaringer og oplevelser i uddannelses- og jobrettede aktiviteter, som bruges i elevens arbejde med personlige mål for uddannelse, job og karriere.

Mine muligheder fokuserer på elevens egne ønsker og forudsætninger i relation til forskellige karriereveje, herunder valg af uddannelse og forestillinger om fremtidig job/beskæftigelse.

Mine valg fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesser og færdigheder.

 

Læs mere om personlige valg i emnet uddannelse og job

Obligatorisk

Mine mål

Der tages udgangspunkt i elevens læringserfaringer og oplevelser i uddannelses- og jobrettede aktiviteter, som bruges i elevens arbejde med personlige mål for uddannelse, job og karriere.

Oplevelser i introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg mv. efterbehandles, og eleverne udfordres på viden og holdninger. 

Færdighedsmål

Eleven kan formulere personlige mål for uddannelse, job og karriere

Vidensmål

Eleven har viden om egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

Mine muligheder

Der arbejdes med elevens egne ønsker og forudsætninger i relation til forskellige karriereveje, herunder valg af uddannelse og forestillinger om fremtidig job/beskæftigelse. Der er her fokus på sammenhænge mellem elevernes selvopfattelse/omverdensforståelse og deres valgperspektiv. 

Færdighedsmål

Eleven kan koble egne mål med uddannelses-, job- og karrieremuligheder

Vidensmål

Eleven har viden om uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

Mine valg

Der fokuseres på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesser og færdigheder. Elevernes overvejelser om valg af ungdomsuddannelse udfordres gennem arbejde med konsekvenser af forskellige valg. Arbejdet skal danne grundlag for, at eleverne kan begrunde og argumentere for konsekvenser og muligheder i deres valg af ungdomsuddannelse. Eleverne udvikler kritisk forståelse af faktorer, der kan påvirke deres valg. Elevernes angivelse af påtænkt valg af ungdomsuddannelse og arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse indgår i arbejdet med valgprocesser.

Færdighedsmål

Eleven kan træffe begrundede valg af uddannelse i et job- og karriereperspektiv

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

Emnet i fokus

Fra eventyr til virkelighed
© UU Vendsyssel Øst Vest

Bog- og skriveprojekt

I projektet ”Fra Eventyr til virkelighed” kan eleverne lære om at skabe og skrive litteratur, sætte bøger op grafisk og endelig trykke dem, som en trykker kan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.
Det danske arbejdsmarked  - logo
© Forlaget Columbus

Det danske arbejdsmarked

Hvad er et godt arbejde? Hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, og hvilke udfordringer står Danmark overfor i de kommende år? Det og meget mere kan man finde information om på Det Danske Arbejdsmarked (website).

Undervisningsforløb

Parat til uddannelse

Parat til uddannelse

Hvad betyder det at være uddannelsesparat, og hvilke forudsætninger er vigtige i forhold hertil?

Emner i fokus

Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.