Matematik

1. - 3. klasse

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen.

Matematikundervisningen skal planlægges og gennemføres, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og potentialer og samtidig sigter på de læringsmål, der er knyttet til forløbet. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik.

 

Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik

Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser

4. - 6. klasse

Hverdagserfaringer og de erfaringer, eleverne får i skolen, er fortsat udgangspunktet for undervisningen.

Eleverne bygger med lærerens støtte videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. ved at engagere sig i undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever gradvist udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

 

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

7. - 9. klasse

I dette trinforløb bygger undervisningen i stadigt stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget matematik

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser

Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål

Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

10. klasse

Undervisningen bygger i dette trinforløb videre på de færdigheder, den viden og de kompetencer, eleverne har opnået gennem beskæftigelsen med matematik både inden for og uden for skolen.
Set i forhold til de tidligere trinforløb sigtes der i 4. trinforløb i særlig grad på de udfordringer, som opstår, når eleverne anvender matematikken kritisk i tilknytning til deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Udvalgte færdigheds- og vidensmål fra 3. trinforløb for 7.-9. klasse kan i fornødent omfang indgå i undervisningen i 4. trinforløb.

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse

Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed

Faget i fokus

COLOURBOX548622.jpg

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.

COLOURBOX2169665.jpg

Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.

Undervisningsforløb

Sammenligning af data

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.

Trekanter.jpg

Elever arbejder

Undersøgelse af trekanter

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i to 8. klasser, hvor der arbejdes med stofområdet geometri og de matematiske kompetencer ræsonnement og tankegang samt kommunikation.

Faglig inspiration

Problembehandling.jpg

Problembehandling

Problembehandling

Denne aktivitet har fokus på problembehandling gennem matematiske problemer fra tidligere indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence

Indhold på tværs af fagene

hjertetrae.jpg

Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljø

Her er inspirerende artikler, cases og værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe stærke inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge.

kartoffelplanter.gif

Kartoffelplante

Skolehaver

Interessen for skolehaver er stigende, og mange skoler har allerede gjort skolehaver til en fast del af skemaet. I introduktionen til skolehaver finder I viden og erfaringer fra ind- og udland, samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen

Minecraft og matematik

Kan spillet Minecraft bruges som et hjælpemiddel til større forståelse i matematik? Læs mere om spillet.

Velkommen til matematik i GSK

Mit navn er Troels Gannerup Christensen. Jeg er fagredaktør på Emu.dk for matematik i GSK. Jeg brænder ligesom de andre redaktører meget for faget. Jeg håber derfor, du får glæde af det nye EMU og i særdeleshed det, som du kan finde her i matematik. Indholdet opdateres løbende. Du må gerne kontakte mig på formularen herunder, hvis du har spørgsmål, idéer eller indhold, som kan inspirere andre.

Tryk her for at skrive til matematik