Emneindgang (7)

Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af undervisningsdifferentiering, arbejde med Forenklede Fælles Mål i praksis, elevcentreret skoleledelse, systematisk arbejde med skolens data, pædagogisk ledelse, organisering af dansk som andetsprog samt eksempler fra praksis

Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Samarbejde mellem lærere og pædagoger, ressourcepersonernes rolle i skolen, samarbejde om to-sprogede elever samt eksempler fra praksis

Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

Ledelse af Videns- og resultatbaseret udvikling
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Evidens i skolen, elevernes læseudvikling, inklusion, at styrke faglighed blandt udsatte børn i skolen, redskaber til ledelsens observationer og feedback vedr. undervisningen, aktionslæring, teamsamarbejdet samt eksempler fra praksis

Ledelse af kapacitets- og kompetenceudvikling

Kapacitetsudvikling
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Lærere og pædagogers kompetenceudvikling samt eksempler fra praksis

Ledelse af strategi og forandringsprocesser

Ledelse af strategi og forandringsprocesser
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Arbejdet med mål og evaluering, gennemførelse og planlægning af forandringsprocesser, selvevaluering, arbejdet med kvalitetsrapporten og fokus på resultater samt eksempler fra praksis

Ledelse af trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Trivselsmåling, fortællinger i skolen om positiv udvikling og faglig refleksion, inddragelse af personalet i skoleudviklingen samt eksempler fra prakis

Ledelse af den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Arbejdet med den åbne skole, dannelse af netværk og gode relationer samt eksempler fra praksis

Nyheder

Forside af rapport: Inklusionseftersyn 2016
Ny rapport anbefaler, at den nuværende nationale målsætning om, at 96 % af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning, skal erstattes af et øget fokus på alle elevers faglige udvikling og trivsel.
Subscribe to Nyheder

I fokus

Leder Utterslev Skole

Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger

Forskning viser, at skoleledelsen har stor betydning for elevernes læring og trivsel, men der er også behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel.
Folkeskolereformens vejledninger

Den nye folkeskole

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdede i foråret 2015 en materialeserie om fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
En vejleder i snak med to kolleger

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Skoleledelsens fokus og opbakning er helt essentiel, hvis skolens vejledere og ressourcepersoner skal gøre en forskel. Det viser en stor undersøgelse fra 2009, hvor EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - har kortlagt fordele, udfordringer og dilemmaer ved ressourcepersonernes arbejde på skolerne.
Elev med robot arbejder ved bærbar computer

Valgfag i kommunerne

Kommunalbestyrelserne kan godkende valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Det er en udvidelse af de eksisterende muligheder for de praktisk og kunstnerisk betonede fag.
Sten bøgeblade bloms

Inspirationsmateriale til den nye kvalitetsrapport

Folkeskolereformen indebærer, at der skal udarbejdes en ny type kvalitetsrapporter. Den nye kvalitetsrapport har fokus på resultater frem for på input og aktiviteter. KL har udgivet inspirationsmateriale til, hvordan kommuner og skoler kan arbejde med den nye kvalitetsrapport.

Værktøjer og cases

Elever har forskellige behov

Differentiering af undervisningen forudsætter fokus på evaluering

Mange skoler har siden 2004 haft fokus på evaluering som metode til at styrke differentiering i undervisningen. Evalueringsinstituttet EVA har undersøgt den faktiske effekt heraf og konkluderer, at evalueringsfaglighed er vigtigt men ikke kan stå alene. Hvad det betyder, finder du mere om her, samt EVA’s bud på hvad undervisningsdifferentiering indebærer i teori og praksis.
Inklusion og skoleledelse

Skoler går sammen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Siden 2011 og to år frem har femten skoler i fire kommuner været en del af projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Gennem projektet er der høstet ny viden om, hvordan forvaltning og skoleledelser i en skolekontekst ’oversætter’, udvikler og implementerer denne udfordring til konkrete handlinger. De væsentligste erfaringer og konklusioner kan du læse mere om her.
fem pejlemærker

EVAluering fremhæver fem pejlemærker for god skoleledelse

For skolens ledelse indebærer den nye skolereform væsentlige ændringer i forhold til at tænke i strategi og i forhold til pædagogisk skoleudvikling. Tilskyndet af de nye krav og forventninger har EVAluering læst sig igennem en række af evalueringsinstituttet EVA's rapporter, der behandler emnet, og fundet frem til fem pejlemærker der understøtter elevernes læring - skolens kerneydelse.
Selvevaluering

Selvevaluering af egen praksis

Ved hjælp af en række arbejdsspørgsmål kan skoleledelsen på en enkelt måde evaluere deres arbejde med at udfordre alle børn og unge.