Emneindgang (7)

Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af undervisningsdifferentiering, arbejde med Forenklede Fælles Mål i praksis, elevcentreret skoleledelse, systematisk arbejde med elevernes læring, pædagogisk ledelse, Pædagogisk Læringscenter, organisering af dansk som andetsprog samt eksempler fra praksis

Ledelse af fag- og tværprofessionelt samarbejde

Fagprofessionelle
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Samarbejde mellem lærere og pædagoger og ressourcepersonernes rolle i skolen, samt eksempler fra praksis

Ledelse af strategi og forandringsprocesser

tp personer diskuterer strategi
Her kan du finde viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af skolens praksis, strategisk udviklingsretning for egen skole i et helhedsorienteret udviklingsperspektiv samt eksempler fra praksis

Ledelse af trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Trivselsmåling, fortællinger i skolen om positiv udvikling og faglig refleksion, inddragelse af personalet i skoleudviklingen samt eksempler fra praksis.

Ledelse af den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Arbejdet med den åbne skole, dannelse af netværk og gode relationer samt eksempler fra praksis

Nyheder

Forældreinvolvering
Læs den nye kortlægning af studier, der belyser hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde bidrager til at styrke socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skoler.
Subscribe to Nyheder

I fokus

Leder Utterslev Skole

Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger

Forskning viser, at skoleledelsen har stor betydning for elevernes læring og trivsel, men der er også behov for, at den kommunale forvaltning understøtter skoleledelsen, så skolen kan ledes med fokus på elevernes læring og trivsel.
Bogstaver i spiral

Ordblindhed

Få viden om ordblindhed, tidlig identifikation, Ordblindetesten og opfølgning på Ordblindetesten.
Folkeskolereformens vejledninger

En varieret skoledag

Undervisningsministeriet udarbejdede i foråret 2015 en materialeserie om fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.
Ny praksis i folkeskolen
© Kommunernes Landsforening

Ny praksis i folkeskolen

Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
En vejleder i snak med to kolleger

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Skoleledelsens fokus og opbakning er helt essentiel, hvis skolens vejledere og ressourcepersoner skal gøre en forskel. 
 Det viser en stor undersøgelse fra 2009, hvor EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - har kortlagt fordele, udfordringer og dilemmaer ved ressourcepersonernes arbejde på skolerne.
Elev med robot arbejder ved bærbar computer

Valgfag i kommunerne

Kommunalbestyrelserne kan godkende valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Det er en udvidelse af de eksisterende muligheder for de praktisk og kunstnerisk betonede fag.
paedagogisk ledelse.jpg

Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

”Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse” samler konklusionerne fra de seneste 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke den pædagogiske ledelse i folkeskolen og derved gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.

Værktøjer og cases

Elever har forskellige behov

Differentiering af undervisningen forudsætter fokus på evaluering

Mange skoler har siden 2004 haft fokus på evaluering som metode til at styrke differentiering i undervisningen. Evalueringsinstituttet EVA har undersøgt den faktiske effekt heraf og konkluderer, at evalueringsfaglighed er vigtigt men ikke kan stå alene. Hvad det betyder, finder du mere om her, samt EVA’s bud på hvad undervisningsdifferentiering indebærer i teori og praksis.
Inklusion og skoleledelse

Skoler går sammen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

Siden 2011 og to år frem har femten skoler i fire kommuner været en del af projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Gennem projektet er der høstet ny viden om, hvordan forvaltning og skoleledelser i en skolekontekst ’oversætter’, udvikler og implementerer denne udfordring til konkrete handlinger. De væsentligste erfaringer og konklusioner kan du læse mere om her.
fem pejlemærker

EVAluering fremhæver fem pejlemærker for god skoleledelse

For skolens ledelse indebærer den nye skolereform væsentlige ændringer i forhold til at tænke i strategi og i forhold til pædagogisk skoleudvikling. Tilskyndet af de nye krav og forventninger har EVAluering læst sig igennem en række af evalueringsinstituttet EVA's rapporter, der behandler emnet, og fundet frem til fem pejlemærker der understøtter elevernes læring - skolens kerneydelse.
Selvevaluering

Selvevaluering af egen praksis

Ved hjælp af en række arbejdsspørgsmål kan skoleledelsen på en enkelt måde evaluere deres arbejde med at udfordre alle børn og unge.