Redaktøren anbefaler

 • Gadebillede fra nørrebrogade i København

  Byforskning - forløb om Byøkologi

  Byøkologi: Et naturfagligt forløb over 9 hele undervisningsdage samt ½ års undervisning. Ved udgangen af 2011 var over halvdelen af jordens befolkningen bosat i byområder. I Danmark - og resten af Europa - er andelen meget større. Det giver selvsagt nogle udfordringer af forskellig art, når forbrug og produktion er adskilt, samt når spredningen af arten mennesket bliver så ujævn.

 • Billede af en vandkikkert7

  Åer og vandløb

  Åen i din baghave. Vandløbsøkologi er et godt emne til at introducere basal økologi og klimatologi. Det vil være naturligt at lade dette understøtte introduktionen til kemi C. Forløbet kan tage afsæt i en introtur. Der arbejdes med nogle basale naturvidenskabelige sammenhænge, som de udmønter sig et et dansk vandløb. Menneskets påvirkning af naturen synliggøres.

 • Stevns klint

  Stevns klint

  Geologi, evolution og genetik i samspil med syre/base og protein kemi.

Seneste moduler

Ældre grønlænder

Ældrebyrder i Rigsfællesskabet?

Hvilke forskelle er der i befolkningsstrukturen i de tre lande i rigsfællesskabet? Og hvilken betydning kan det få?

Subscribe to Seneste moduler

Temaer