Redaktøren anbefaler

  • Eksamensklare studerende

    Eksamen og evaluering

    Her finder du information om de formelle mål omkring eksamen og vejledning til forberedelse til og gennemførelse af eksamen.

Seneste moduler

Forretningsmand

Lav en let øvelse om social perception

Aktivitet. Stereotyper er dybt indlejret i kulturen og i sproget. Denne hurtige aktivitet kan vise, hvordan vi opfatter mennesker forskelligt ud fra meget få informationer.

Subscribe to Seneste moduler

Kontakt Fagredaktøren

Profilbillede af fagredaktør Anders Riber

Se kontaktoplysninger her

Ikke alt materiale er udarbejdet af den aktuelle redaktør, men fagredaktøren er dog overordnet ansvarlig for indholdet på siden - nyt som gammelt. Redaktøren vil altid gerne høre forslag, ideer eller kommentarer. Ligeledes hvis du finder fejl eller mangler, skal du ikke tøve med at skrive, så det kan rettes hurtigst muligt. 

PLF - Din faglige forening

PLF logo

Bliv medlem af Psykologilærerforeningen

Som medlem får du adgang til Facebook-gruppen, 3 årlige medlemsblade og rabat på PLF's kurser. Det er i PLF, at vi psykologilærere diskuterer det nyeste nye og sparrer med hinanden på kryds og tværs.

PLF har ca. 400 medlemmer og er en meget velfungerende forening og god kollegial atmosfære. Et medlemskab koster 300 kr. årligt.

Temaer