Redaktøren anbefaler

  • Undervisningsministeriets logo

    FIP - forår 2017

    Her kan du finde materialer og præsentationer fra FIP-møderne i foråret 2017.

  • SIP - Reform af de gymnasiale uddannelser

    Reform af de gymnasiale uddannelser

    SIP-kurserne i efteråret 2017 handler om dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen. Du kan tilmelde dig nu og læse om de tre temaer herunder.

Seneste moduler

Gymnasieelever

Innovation i Historieundervisningen – Hvorfor og Hvordan?

Det behøver slet ikke at være så omfattende og tidskrævende at tilrettelægge undervisningen, så den opfylder gymnasiereformens målsætning. Det er Nina B. Triers hovedbudskab i artiklen, som også byder på konkrete eksemper på innovationsdidaktiske forløb.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Aktuelle efteruddannelsestilbud

Temaer