Redaktøren anbefaler

  • fip

    Gymnasiereformen og den nye læreplan for dansk A – hhx

    Gymnasiereformens fokus på styrket faglighed, almendannelse og en uddannelsesspecifik profil danner udgangspunkt for den nye læreplan: Dansk A – hhx, august 2017. Reformens fokus på de digitale, innovative, globale, karriere- og studiemæssige kompetencer er på forskellig vis indeholdt i læreplanen.

Seneste moduler

COLOURBOX1703682_0.jpg

Brug mobilen til værklæsning

Med reformen er der kommet øget fokus på værklæsning. Her er to eksempler, hvor eleverne bruger gratis apps til at arbejde med værker. I det ene eksempel producerer eleverne en portrætudsendelse eller et nyhedsindslag om et selvvalgt værk, og i det andet eksempel filmatiserer eleverne en akt af Holbergs Jeppe på Bjerget.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Ministeriet

Har du ideer/ og eller forslag?

Lærerstuderende på kursus

Velkommen til fagsiden for dansk i hhx.

Hvis du har ideer eller forslag til indhold, er du altid velkommen til at kontakte redaktøren.

Temaer