Redaktøren anbefaler

  • klima_COLOURBOX4915990.jpg

    Vejr, klima og klimaændringer

    Vejr og klimaændringer forårsaget af natur- og samfundsmæssige faktorer er en central del af undervisningen i geovidenskab. Find inspiration til vejr- og klima-undervisningen på denne side.

  • Bæredygtig_udviklingCOLOURBOX2283743.jpg

    Produktion, samfund og ressourcer

    Undervisningen i geovidenskab skal gennem et fokus på bæredygtighed give eleverne viden om menneskers livsvilkår, forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag samt menneskers og naturens gensidige påvirkning på hinanden. Find inspiration til undervisningen her.

Seneste moduler

Jorden

Geoengineering

Debathæfte om geoengineering som metode til at begrænse drivhuseffekten med fokus på problemer og muligheder med denne teknologi.

Subscribe to Seneste moduler

Temaer