Redaktøren anbefaler

  • Billede af bom

    AT-2016 Dansk og retorik

    Grænser er emnet for AT-2016, og det giver mange muligheder for, at dansk og retorik kan indgå som fag. Skriv gerne dine ideer til redaktøren på lha@nyborg-gym.dk

  • salmer

    Reformation og salmer

    I 2017 er det 500 år siden, at Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og lagde grundstenen til reformationen. Luther var et renæssancemenneske, og det kan ses i hans tekster og teologi. I Danmark spiller den lutherske salmesang en særligt fremtrædende rolle i gudstjenesten. Der er altså mange gode grunde til at inddrage Luther, f.eks. i et dansk-historie-forløb.

Seneste moduler

Gymnasieelever i Nuuk

Rigsfællesskabet - en TV-dokumentar 2016

Udgangspunktet for undervisningsforløbet er udsendelsesrækken – Rigsfællesskabets historie – som blev udsendt på DRk i perioden februar-marts 2016. I dette forløb undersøges udsendelserne som dokumentartekster, og en enkelt udsendelse kan betegnes som arbejdet med ”et værk i form af et større afrundet medieprodukt”.

Subscribe to Seneste moduler

Gå direkte til ...

Pile på baggrund af tekst

Kontakt redaktøren her.

Det nationale efteruddannelseskatalog her.

Seneste nummer af Gymnasieforskning.

Dansk i tværfagligt samspil her.

Eksamen i dansk her.

Artiklen 'Jamen, hvordan gør man i virkeligheden' (Nikolai Rekve Eriksen) med kommenterede uddrag fra eksamensopgaver. Læs her.

Retorikkens kernestof her.

Politiske taler her.

Fantasy, spil og drengestreger her.

 

Fagkonsulenten

Manchetbillede boks om fagkonsulent

Fagkonsulenten på EMU. Se her.

Nyhedsbreve fra fagkonsulenten. Læs her.

Dansk: Fagsærtræk i innovationsprojekter. Læs her.

Inspirationskatalog med innovationsforløb i dansk. Læs her

Studieretningstoning i dansk. Læs her.

'Danskfaget nu og i fremtiden'. PP fra regionalmøder, 2014. Se her.

Om fremtidens danskfag. Læs her.

FAQ om individuelt læste værker. Læs her.

Brug af fremmedsprogede tekster i dansk. Læs her.

Temaer